A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes Sir, That's My Baby-10 (Sí senyor, això és el meu nadó-10) Lletres de cançons

Artistes: Nat King Cole (Nat King Cole)

Àlbum: Nature Boy [Weton]-2 (Naturalesa Boy [Weton] -2)

That's my baby
Lletres que significa: Que és la meva criatura
No sir, I don't mean maybe
Lletres que significa: No, Senyor, no vull dir potser
Yes sir, that's my baby now.
Lletres que significa: Sí senyor, que ara és la meva criatura.
Yes, ma'm, we've decided
Lletres que significa: Sí, sóc Màster, hem decidit
No ma'm, we ain't gonna hide it
Lletres que significa: Sóc cap Màster, no va a amagar-lo
Yes, ma'm, you're invited now.
Lletres que significa: Sí, sóc Màster, ara esteu convidats.

By the way, by the way
Lletres que significa: Per cert, per cert
When we walk up to the preacher I'll say
Lletres que significa: Quan vam caminar fins al predicador diré
Yes sir, that's my baby
Lletres que significa: Sí senyor, que és la meva criatura
No sir, I don't mean maybe
Lletres que significa: No, Senyor, no vull dir potser
Yes sir, that's my baby now.
Lletres que significa: Sí senyor, que ara és la meva criatura.

By the way, by the way
Lletres que significa: Per cert, per cert
When we run into the preacher I'll say
Lletres que significa: Quan ens topem amb el predicador a dir
I'll say yes sir, that's my baby
Lletres que significa: Ho diré sí senyor, que és la meva criatura
No sir, I don't mean maybe
Lletres que significa: No, Senyor, no vull dir potser
Yes sir, that's my baby now, mm
Lletres que significa: Sí senyor, que és la meva criatura ara, mm
Yes Sir, That's My Baby-10 (Sí senyor, això és el meu nadó-10) Lletres de cançons

Més àlbums de Nat King Cole