A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Sí, jo crec que-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-1 (Lliure de Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Lletres que significa: Paraules 59 música de joel lindsay 59 tony fusta

When I said that I would follow
Lletres que significa: Quan em va dir que seguiria
It was with an honest heart
Lletres que significa: Va ser amb un cor honest
But I didn't fully understand the cost
Lletres que significa: Però no entenc totalment el cost
'cause there are saints throughout the ages
Lletres que significa: perquè hi ha Sants al llarg dels segles
And there are those today
Lletres que significa: I hi ha els avui
Who show us what it really means to carry the cross
Lletres que significa: Que ens mostren el que realment significa portar la creu
That only fuels my devotion
Lletres que significa: Que únicament en els combustibles Practico
No matter what comes I will say
Lletres que significa: No importa el que ve a dir

(chorus)
Lletres que significa: (cor)
Yes, I believe
Lletres que significa: Sí, jo crec
I believe with all that is in me
Lletres que significa: Crec que amb tot el que està en mi
Yes, I believe
Lletres que significa: Sí, jo crec
Though the world rises up against me
Lletres que significa: Encara que el món s'aixeca contra mi
I will be faithful
Lletres que significa: Seré fidel
To the choice I have made
Lletres que significa: A l'elecció han fet
I am determined
Lletres que significa: Estic decidit
I will not be ashamed
Lletres que significa: No seré avergonyit
To live so the whole world can see
Lletres que significa: A viure així tothom pot veure
That yes, I believe
Lletres que significa: Això sí, jo crec

There will never be a reason
Lletres que significa: Mai hi haurà una raó
To lose this confidence
Lletres que significa: Perdre aquesta confiança
For I have found where my assurance lies
Lletres que significa: Perquè jo he trobat la meva garantia Aont
It is not in my own power
Lletres que significa: No és en el meu propi poder
But in who my savior is
Lletres que significa: Però el que és el meu Salvador
And the truth of this conviction
Lletres que significa: I la veritat d'aquesta convicció
Makes me shout to the sky
Lletres que significa: Em criden al cel fa

(repeat chorus)
Lletres que significa: (cor de repetició)

Yes, I believe he is risen
Lletres que significa: Sí, crec que ell és ressuscitat
Yes, I believe we are forgiven
Lletres que significa: Sí, crec que són perdonats
Yes, I believe and one day we'll see him
Lletres que significa: Crec que sí, i un dia anem a veure-li
And together we'll say
Lletres que significa: I junts ho diré

(repeat chorus)
Lletres que significa: (cor de repetició)

Yes, I Believe-1 (Sí, jo crec que-1) Lletres de cançons Yes, I Believe-1 (Sí, jo crec que-1) Lletres de cançons-2 Yes, I Believe-1 (Sí, jo crec que-1) Lletres de cançons-3 Yes, I Believe-1 (Sí, jo crec que-1) Lletres de cançons-4

Més àlbums de Punt de Gràcia