A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X-Girlfriend-2 (X-núvia-2) Lletres de cançons

Artistes: Mariah Carey (Mariah Carey)

Àlbum: Triple Feature-22 (Triple característica-22)

Whoa
Lletres que significa: Vaja
Nooo
Lletres que significa: no
No no
Lletres que significa: Cap no

X-girlfriend you can't have him
Lletres que significa: X-núvia es pot tenir-lo
It's about time
Lletres que significa: Ja és hora
That you found you a new man
Lletres que significa: Que vostè hagi trobat un home nou
He's moved on
Lletres que significa: Es trasllada
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
X-girlfriend you don't listen
Lletres que significa: X-núvia que no escoltes
(X-girlfriend)
Lletres que significa: (X-núvia)
Stop trying
Lletres que significa: Deixa de tractar
He's not gonna give in
Lletres que significa: No va a donar
He's not yours anymore
Lletres que significa: Ell no és teu ja
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar

Hey x-girlfriend
Lletres que significa: Hola x-núvia
It's too bad when you had him
Lletres que significa: És una llàstima quan ell tenia
Y'all thing didn't work
Lletres que significa: Y ' All cosa funcionava
But he's all mine now
Lletres que significa: Però és ara tota la mina
So stop pursuing him
Lletres que significa: Així que deixa de perseguir-lo
Before you get your feelings hurt
Lletres que significa: Abans d'arribar el seu sentiments de dolor
See our love is hot
Lletres que significa: Veure que el nostre amor és calenta
And no, it won't stop
Lletres que significa: I no, no deixarà
'Cause I got him on lock
Lletres que significa: Perquè jo li tinc el bloqueig
And although he rejects you
Lletres que significa: I encara que es rebutja
It don't seem to affect you
Lletres que significa: No sembla afectar-li
'Cause you just keep trying
Lletres que significa: Perquè vostè just continuar provant
To get wit him
Lletres que significa: Per aconseguir enginy

So don't, don't keep, keep calling
Lletres que significa: Així que no, no conservis, seguiran trucant
Hanging up the phone
Lletres que significa: Penjar el telèfon
When I anwser I know it
Lletres que significa: Quan jo anwser sé que
Tears you up inside and
Lletres que significa: Les llàgrimes amunt dins i
Why do you sit in silence
Lletres que significa: Per què seure en silenci
On the other end
Lletres que significa: En l'altre extrem
'Till I hang up and you
Lletres que significa: Till em penjo i
Predictably call right back again
Lletres que significa: Previsiblement trucar just altra vegada una altra vegada

X-girlfriend you can't have him
Lletres que significa: X-núvia es pot tenir-lo
It's about time
Lletres que significa: Ja és hora
That you found you a new man
Lletres que significa: Que vostè hagi trobat un home nou
He's moved on
Lletres que significa: Es trasllada
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
X-girlfriend you don't listen
Lletres que significa: X-núvia que no escoltes
(X-girlfriend)
Lletres que significa: (X-núvia)
Stop trying
Lletres que significa: Deixa de tractar
He's not gonna give in
Lletres que significa: No va a donar
He's not yours anymore
Lletres que significa: Ell no és teu ja
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar

Hey x-girlfriend
Lletres que significa: Hola x-núvia
Whatever your name is
Lletres que significa: El seu nom sigui
I'm really not amused
Lletres que significa: Realment no estic divertit
'Cause the things you do
Lletres que significa: Perquè les coses que fer
Are very offensive
Lletres que significa: Són molt ofensiu
And sometimes straight up rude
Lletres que significa: I de vegades recta groller
All those late night calls and notes
Lletres que significa: Totes aquelles trucades de nit i notes
On his car
Lletres que significa: El seu cotxe
Won't get you anywhere
Lletres que significa: No aconseguirà que en qualsevol lloc
You can call his mom
Lletres que significa: Vostè pot trucar a la seva mare
As much as you want
Lletres que significa: Tant com vulguis
And he won't really care
Lletres que significa: I ell realment no importa

So don't, don't keep, keep calling
Lletres que significa: Així que no, no conservis, seguiran trucant
Hanging up the phone
Lletres que significa: Penjar el telèfon
When I anwser I know it
Lletres que significa: Quan jo anwser sé que
Tears you up inside and
Lletres que significa: Les llàgrimes amunt dins i
Why do you sit in silence
Lletres que significa: Per què seure en silenci
On the other end
Lletres que significa: En l'altre extrem
'Till I hang up and you
Lletres que significa: Till em penjo i
Predictably call right back again
Lletres que significa: Previsiblement trucar just altra vegada una altra vegada

X-girlfriend you can't have him
Lletres que significa: X-núvia es pot tenir-lo
It's about time
Lletres que significa: Ja és hora
That you found you a new man
Lletres que significa: Que vostè hagi trobat un home nou
He's moved on
Lletres que significa: Es trasllada
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
X-girlfriend you don't listen
Lletres que significa: X-núvia que no escoltes
(X-girlfriend)
Lletres que significa: (X-núvia)
Stop trying
Lletres que significa: Deixa de tractar
He's not gonna give in
Lletres que significa: No va a donar
He's not yours anymore
Lletres que significa: Ell no és teu ja
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar

I understand why
Lletres que significa: Entenc per què
(I understand why)
Lletres que significa: (Jo entenc per què)
You want him back
Lletres que significa: Ell vol tornar
But you don't know
Lletres que significa: Però no sé
Our love's too strong
Lletres que significa: El nostre amor és massa forta
For you to penetrate
Lletres que significa: Per tu per penetrar
It's too late
Lletres que significa: És massa tard
He's not your baby nomore
Lletres que significa: Ell no és el seu nadó nomore

X girlfriend
Lletres que significa: X núvia
X girlfriend
Lletres que significa: X núvia
(It's tumblin' down)
Lletres que significa: (Això és etumblin)
X girlfriend
Lletres que significa: X núvia
(X girlfriend)
Lletres que significa: (X núvia)
(Don't listen)
Lletres que significa: (No escolten)
X girlfriend
Lletres que significa: X núvia
See I'm not gonna give in
Lletres que significa: Veure que no vaig a donar

X-girlfriend you can't have him
Lletres que significa: X-núvia es pot tenir-lo
It's about time
Lletres que significa: Ja és hora
That you found you a new man
Lletres que significa: Que vostè hagi trobat un home nou
He's moved on
Lletres que significa: Es trasllada
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
X-girlfriend you don't listen
Lletres que significa: X-núvia que no escoltes
Stop trying
Lletres que significa: Deixa de tractar
He's not gonna give in
Lletres que significa: No va a donar
He's not yours anymore
Lletres que significa: Ell no és teu ja
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar

X-girlfriend you can't have him
Lletres que significa: X-núvia es pot tenir-lo
It's about time
Lletres que significa: Ja és hora
That you found you a new man
Lletres que significa: Que vostè hagi trobat un home nou
He's moved on
Lletres que significa: Es trasllada
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
X-girlfriend you don't listen
Lletres que significa: X-núvia que no escoltes
Stop trying
Lletres que significa: Deixa de tractar
He's not gonna give in
Lletres que significa: No va a donar
He's not yours anymore
Lletres que significa: Ell no és teu ja
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar

X-girlfriend you can't have him
Lletres que significa: X-núvia es pot tenir-lo
It's about time
Lletres que significa: Ja és hora
That you found you a new man
Lletres que significa: Que vostè hagi trobat un home nou
He's moved on
Lletres que significa: Es trasllada
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar

X-girlfriend you don't listen
Lletres que significa: X-núvia que no escoltes
Stop trying
Lletres que significa: Deixa de tractar
He's not gonna give in
Lletres que significa: No va a donar
He's not yours anymore
Lletres que significa: Ell no és teu ja
Don't you know?
Lletres que significa: No saps?
You gotta let him go
Lletres que significa: Li has de deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
Let him go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
No
Lletres que significa: No

X-Girlfriend-2 (X-núvia-2) Lletres de cançons X-Girlfriend-2 (X-núvia-2) Lletres de cançons-2 X-Girlfriend-2 (X-núvia-2) Lletres de cançons-3 X-Girlfriend-2 (X-núvia-2) Lletres de cançons-4 X-Girlfriend-2 (X-núvia-2) Lletres de cançons-5
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de X-núvia-2 que es recullen a l'àlbum de Triple característica-22 creat per Singer Mariah Carey. Podeu llegir la següent versió de text de X-núvia-2. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a X-núvia-2. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Mariah Carey. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de X-núvia-2 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de X-núvia-2 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de X-núvia-2 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Mariah Carey