A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-7 (Inútil-7) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Point of Grace Gift Tin-1 (Punt de Gràcia regal Tin-1)

I woke up today with a revelation
Lletres que significa: Em despertava avui amb una revelació
An introduction to the truth
Lletres que significa: Una introducció a la veritat
I knew the world was round
Lletres que significa: Sabia que el món era rodó
What goes up comes down
Lletres que significa: El que puja, es redueix
And maybe I
Lletres que significa: I potser he
Finally got it figured out
Lletres que significa: Finalment ho imaginava
Chorus
Lletres que significa: Cor
A moment is worthless
Lletres que significa: Un moment és inútil
No meaning, purpose
Lletres que significa: Cap significat, propòsit
Every breath is just wasted
Lletres que significa: Cada respiració és malgastat
If you are not the center of my world
Lletres que significa: Si no és el centre del meu món
I'm just drifting, barely existing
Lletres que significa: Jo sóc només a la deriva, amb prou feines existent
Every minute without you
Lletres que significa: Cada minut sense tu
Is worthless
Lletres que significa: És inútil
You know the state of my condition
Lletres que significa: Saps que l'estat de la meva condició
And yet you hold me anyway
Lletres que significa: I encara em sosté tota manera
So I won't take a step unless it's your direction
Lletres que significa: Així que no prengui un pas menys que sigui la seva direcció
Where was I
Lletres que significa: On estava
Before I finally realized
Lletres que significa: Abans que finalment es va adonar
Chorus
Lletres que significa: Cor
There's a void in my heart
Lletres que significa: Hi ha un buit en el meu cor
Where it's empty and dark
Lletres que significa: On és fosc i buit
Without You and Your love
Lletres que significa: Sense tu i el teu amor
Lord, I'm broken apart
Lletres que significa: Senyor, jo estic trencat part
I surrender my life
Lletres que significa: Em lliuro la meva vida
To be right where You are
Lletres que significa: Per ser just on ets
Worthless-7 (Inútil-7) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia