A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worst Enemy (Pitjor enemic) Lletres de cançons

Artistes: Raekwon (Raekwon)

Àlbum: Fly International Luxurious Art-1 (Volar internacional luxe Art-1)

I'm all wrapped up in shackles
Lletres que significa: Jo sóc tot embolicat en grillons
I'm trying to break free
Lletres que significa: Estic tractant d'alliberar
I'm my own worst enemy, me
Lletres que significa: Jo sóc el meu propi pitjor enemic, em
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lletres que significa: Ells mai no em deixarà per però, sempre estic tryna batec
Beat my worst enemy, me
Lletres que significa: Batre el meu pitjor enemic, em

Ayo, a better platform for all to listen to me
Lletres que significa: Ayo, una plataforma per a tots escoltar-me millor
We out in DC deep, ain't got no sleep
Lletres que significa: En DC profund, no tenim cap son
The ride bumpy, who jetted out the country to buy D
Lletres que significa: El viatge ple de sots, que hidromassatge fora del país per comprar D
Came back, large par, ain't nothin' sweet
Lletres que significa: Va arribar l'esquena, gran par, nothin Ain't dolç
My dome is yellin', "Go home!" but I ain't through
Lletres que significa: Meu cúpula és eyellin, "Go home!" però no és a través
So many years in my career, it's a long route
Lletres que significa: Tants anys en la meva carrera, és una ruta llarga
Thinkin' when Cap skinned his face on the plaster
Lletres que significa: pensant "Quan Cap pell seu rostre sobre el guix
We was dusted back then, I smoked the last of it
Lletres que significa: Ens va ser empolsegat llavors, jo fumava l'últim d'això
And jumped into the Acura, sleepin' in Sibble's, what it do?
Lletres que significa: I va saltar a l'Acura, sleepin'en de Sibble, què fer?
Stew, beef, chicken, where my boo?
Lletres que significa: Estofat de vedella, pollastre, on el meu boo?
Had a quarrel with a hood rockstar, I broke his arm off
Lletres que significa: Va barallar-se amb una rockstar caputxa, vaig trencar el braç
'Cause he was pointin' his fingers at Ivanne's daughter
Lletres que significa: Perquè ell va pointin'els dits a la filla de Ivanne
What's next? Dreads want a piece of my spot
Lletres que significa: Què és pròxim? Tem vol un tros del meu lloc
This my crib, I pay here to live, fuck you, pop
Lletres que significa: Aquest meu pessebre, he de pagar aquí a viure, follar, pop

I'm all wrapped up in shackles
Lletres que significa: Jo sóc tot embolicat en grillons
I'm trying to break free
Lletres que significa: Estic tractant d'alliberar
I'm my own worst enemy, me
Lletres que significa: Jo sóc el meu propi pitjor enemic, em
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lletres que significa: Ells mai no em deixarà per però, sempre estic tryna batec
Beat my worst enemy, me
Lletres que significa: Batre el meu pitjor enemic, em

Ridin' with the gun cocked, sweatin', musty tee on
Lletres que significa: Ridin ' amb la pistola decantat, esweatin, i mohosas tee
Black Timb b's, 10 degrees, GG bum
Lletres que significa: Negre Timb b, 10 graus, vagabund GG
Couple Ks, some had charms
Lletres que significa: Parell Ks, alguns tenien encants
I'm strictly Eagles, few suede's on
Lletres que significa: Estrictament estic Eagles, ant pocs en
Next Friday I'm Faizon
Lletres que significa: El proper divendres estic Faizon
I gotta kill this nigga's head
Lletres que significa: He mato responsable de aquest nigga
He probably do mine, when nobody's there
Lletres que significa: Ell probablement el meu, quan hi ha ningú
'Cause the only way to score, leave no witness
Lletres que significa: Perquè l'única manera d'anotar, deixar cap testimoni
A thug on my shit list, pay him with slugs back
Lletres que significa: Un gamberro a la meva llista de merda, pagar-lo amb llimacs
The slickness and remember that I built two graves
Lletres que significa: L'astúcia i recordar que he construït dues tombes
I wasn't stupid, I was ruthless
Lletres que significa: No era estúpid, jo era despietat
Check the bazooka crew, they bookoos
Lletres que significa: Comprovar la tripulació bazuca, bookoos
Broke the glass slammin' my rings down
Lletres que significa: Va trencar el vidre eslammin meu anells avall
That's doofus, don't mess up, you got the longest clip, use it
Lletres que significa: Que és doofus, no emboliqui, aconseguia el clip més llarg, utilitzar-lo
Yo you see 'em in the lobby, they right there
Lletres que significa: Jo em veieu al vestíbul, bé hi
Head shots only, kill him, he right there
Lletres que significa: Trets cap, matar-lo, allà mateix va

I'm all wrapped up in shackles
Lletres que significa: Jo sóc tot embolicat en grillons
I'm trying to break free
Lletres que significa: Estic tractant d'alliberar
I'm my own worst enemy, me
Lletres que significa: Jo sóc el meu propi pitjor enemic, em
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lletres que significa: Ells mai no em deixarà per però, sempre estic tryna batec
Beat my worst enemy, me
Lletres que significa: Batre el meu pitjor enemic, em
Worst Enemy (Pitjor enemic) Lletres de cançons Worst Enemy (Pitjor enemic) Lletres de cançons-2