A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I?-21 (Qui sóc jo? -21) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Point of Grace Gift Tin-1 (Punt de Gràcia regal Tin-1)

Over time you've healed so much in me, I am living proof
Lletres que significa: Amb el temps que he curat tant en mi, estic vivint prova
That although my darkest hour had come,
Lletres que significa: Que encara que havia arribat l'hora més fosca,
Your light could still shine through
Lletres que significa: El seu llum podria encara brillen
Though tough at times it's just enough to cast a shadow on the wall,
Lletres que significa: Encara que difícil a vegades és suficient emetre una ombra a la paret,
Well I am grateful that you shine a light on me at all
Lletres que significa: També estic agraït de que vostè brillar una llum en mi gens
Who am i¡­ that you would love me so gently?
Lletres que significa: Que sóc i¡ que vostè m'encantaria tan suaument?
Who am i¡­ that you would recognize my name?
Lletres que significa: Que sóc i¡ que li reconeixeria el meu nom?
Lord who am i¡­that you would speak to me so softly
Lletres que significa: Senyor qui sóc i¡that que vols parlar amb mi tan suaument
Conversation with the love most high who am I
Lletres que significa: Conversa amb la més alta de amor Qui sóc
Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me,
Lletres que significa: Gràcia sorprenent com és dolç el so que va salvar un miserable com jo,
I once was lost but now I'm found, was blind but now I see,
Lletres que significa: Un cop es va perdre però ara estic trobava, era cec, però ara veig,
And the more I sing that sweet old song, the more I understand.
Lletres que significa: I més cantar aquella cançó antiga dolç, més ho entenc.
That I do not comprehend this love that's coming from your hand...
Lletres que significa: Que no comprendre aquest amor que ve de la mà...
Who am i¡­that you would love me so gently?
Lletres que significa: Que sóc i¡that que me encantaria tan suaument?
Who am I that you would recognize my name?
Lletres que significa: Qui sóc jo que li reconeixeria el meu nom?
Who am I that you would speak to me so softly
Lletres que significa: Qui sóc jo que li vols parlar amb mi tan suaument
Conversation with the love most high... who am I
Lletres que significa: Conversa amb l'amor més alta... qui sóc jo
Grace, grace god's grace
Lletres que significa: Gràcia, Gràcia la gràcia de Déu
Grace that will pardon and cleanse within,
Lletres que significa: Gràcia que perdó i neteja de dins,
Grace, grace, god's great grace
Lletres que significa: Gràcia, Gràcia, la gràcia de Déu gran
Grace that is greater than all my sin
Lletres que significa: Gràcia que és més gran que tots els meu pecat
Who am I ¡­ that you would love me so gently?
Lletres que significa: Qui sóc jo ¡ que vols estimar-me tan suaument?
Who am I ¡­ that you would recognize my name?
Lletres que significa: Qui sóc jo ¡ que li reconeixeria el meu nom?
Lord, who am I that you would speak to me so softly
Lletres que significa: Senyor, qui sóc jo que li vols parlar amb mi tan suaument
Conversation with the love most high... who am I
Lletres que significa: Conversa amb l'amor més alta... qui sóc jo
Who am I
Lletres que significa: Qui sóc jo
Who am I
Lletres que significa: Qui sóc jo
Who Am I?-21 (Qui sóc jo? -21) Lletres de cançons
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Qui sóc jo? -21 que es recullen a l'àlbum de Punt de Gràcia regal Tin-1 creat per Singer Punt de Gràcia. Podeu llegir la següent versió de text de Qui sóc jo? -21. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Qui sóc jo? -21. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Punt de Gràcia. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Qui sóc jo? -21 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Qui sóc jo? -21 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Qui sóc jo? -21 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Punt de Gràcia