A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When the Wind Blows-9 (Quan el vent cops-9) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: When the Wind Blows-8 (Quan el vent cops-8)

Night turns to daylight
Lletres que significa: La nit es converteix en llum
And things are quite the same
Lletres que significa: I les coses són bastant iguals
You wake up and make up
Lletres que significa: Et despertes i maquillatge
Another day's routine
Lletres que significa: Rutina d'un altre dia
Then the sun begins to shine as if
Lletres que significa: Llavors el sol comença a brillar com si
The face of god were near
Lletres que significa: La cara de Déu eren a prop
And a trumpet sound is played as if
Lletres que significa: I un so de trompeta es juga com si
All the world could hear
Lletres que significa: Tothom podia escoltar

[Chorus:]
Lletres que significa: [Cor:]
That's the day when the wind blows
Lletres que significa: Que és el dia que el vent bufa
That's the day when the earth begins to move
Lletres que significa: Que és el dia quan la terra comença a moure's
When the lion and the lamb start walking
Lletres que significa: Quan el Lleó i l'Anyell comenci a caminar
Two by two
Lletres que significa: Dos en dos
That's the day when the wind blows
Lletres que significa: Que és el dia que el vent bufa
When the sky is torn in two
Lletres que significa: Quan el cel està dividida en dos
And the lord of lords in all his glory
Lletres que significa: I el Senyor de senyors en tot el seu esplendor
Comes for you
Lletres que significa: Ve per a vostè
Oh, when the wind blows
Lletres que significa: Ah, quan bufa el vent

Beside you, behind you
Lletres que significa: Al costat de vostè, darrere de tu
Believers on their knees
Lletres que significa: Creients en genolls
And somehow you know now
Lletres que significa: I d'alguna manera vostè sap ara
Everyone you see
Lletres que significa: Tothom que veu
So hand-in-hand you fly away
Lletres que significa: Tan a la mà li volar fora
To meet him in the sky
Lletres que significa: Per trobar-se en el cel
This man that you have dreamed about
Lletres que significa: Aquest home que us han somiat
He's right before your eyes
Lletres que significa: Té raó davant dels teus ulls

[Chorus: Repeat 2X]
Lletres que significa: [Cor: repetir 2 X]

That's the day when the earth begins to move
Lletres que significa: Que és el dia quan la terra comença a moure's
When the lion and the lamb start walking
Lletres que significa: Quan el Lleó i l'Anyell comenci a caminar
Two by two
Lletres que significa: Dos en dos
When the wind blows
Lletres que significa: Quan bufa el vent
When the sky is torn in two
Lletres que significa: Quan el cel està dividida en dos
And the lord of lords in all his glory
Lletres que significa: I el Senyor de senyors en tot el seu esplendor
Comes for you oh, when the wind blows
Lletres que significa: Ve per tu Ah, quan bufa el vent
Well be swept away, swept away
Lletres que significa: Bé ser arrossegats, endut
When the wind blows
Lletres que significa: Quan bufa el vent
When the Wind Blows-9 (Quan el vent cops-9) Lletres de cançons When the Wind Blows-9 (Quan el vent cops-9) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia