A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Hi ha res més gran que 1-Gràcia) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: No Changin' Us-1 (Cap Changin'ens-1)

What do you say to someone
Lletres que significa: Què dius a algú
Who feels like they’ve lost it all
Lletres que significa: Que se sent com que han perdut tot
Over the edge, with no one there to break their fall
Lletres que significa: Sobre la vora, amb no hi ha ningú per trencar la seva caiguda
And what do you say to someone
Lletres que significa: I què li diuen a algú
Who feels so unloved
Lletres que significa: Que se sent tan malquerida
Giving themselves away
Lletres que significa: Revelant-se
A little bit everyday
Lletres que significa: Una mica mica cada dia
Just to be good enough
Lletres que significa: Només per ser prou bons

And what do you say to a hopeless soul
Lletres que significa: I què dius a una ànima sense esperança
Who can’t remember their way home
Lletres que significa: Qui no recorda el seu camí a casa
And everything is out of their control
Lletres que significa: I tot és fora del seu control

There is no valley
Lletres que significa: No hi ha cap la vall
There is no darkness
Lletres que significa: No hi ha cap foscor
There is no sorrow
Lletres que significa: Hi ha cap dolor
Greater than the grace of Jesus
Lletres que significa: Més gran que la gràcia de Jesús
There is no moment
Lletres que significa: No hi ha cap moment
There is no distance
Lletres que significa: Hi ha cap distància
There is no heartbreak
Lletres que significa: No hi ha cap angoixa
He can’t take you through
Lletres que significa: Ell no pot prendre a través
So before you think that you’re too lost to save
Lletres que significa: Així que abans que pensa que ets massa perduda per salvar
Remember there is nothing greater than grace
Lletres que significa: Recordeu que hi ha res superior a Gràcia

What do you say to someone
Lletres que significa: Què dius a algú
Whose life is on the line
Lletres que significa: La vida està en la línia
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Lletres que significa: I és insegur què passa després de la seva última respiració en temps
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Lletres que significa: Què dius a algú que ha construït una paret que no es pot trencar
And it’s so hard for them to hear the truth
Lletres que significa: I és tan difícil per a ells escoltar la veritat

What do you say to a life of regret
Lletres que significa: Què vol dir a una vida de penediment
That’s trying so hard to forget
Lletres que significa: Que és tractar tan dur d'oblidar
What do you say to dreams unmet
Lletres que significa: Què dius als somnis no cobertes

Don’t lose heart
Lletres que significa: No perdre l'ànim
Don’t let go
Lletres que significa: No deixar anar
Don’t give up
Lletres que significa: No es rendeixi
You are not alone
Lletres que significa: No estàs sol
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Hi ha res més gran que 1-Gràcia) Lletres de cançons There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Hi ha res més gran que 1-Gràcia) Lletres de cançons-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Hi ha res més gran que 1-Gràcia) Lletres de cançons-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Hi ha res més gran que 1-Gràcia) Lletres de cançons-4

Més àlbums de Punt de Gràcia