A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Wonder of It All-1 (La meravella d'això tot-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Point of Grace Gift Tin-1 (Punt de Gràcia regal Tin-1)

Hear the clock strike two a.m.
Lletres que significa: Escoltar el rellotge vaga dos h
Another sleepless night for you
Lletres que significa: Una altra nit sense dormir per a vostè
Oh, i have been there too
Lletres que significa: Ah, he estat allà també
But there is healing in the hand of God
Lletres que significa: Però allà és la curació de la mà de Déu
He will cover everybody
Lletres que significa: Va cobrir tot el món
He'll even touch someone like you
Lletres que significa: Fins i tot va a tocar a algú com tu

It's a natural thing to believe that
Lletres que significa: És una cosa natural creure que
Something wonderful never comes easy
Lletres que significa: Alguna cosa meravellós mai ve fàcil
Let it go
Lletres que significa: Deixar-lo anar
There is power in the cross to heal us
Lletres que significa: Hi ha de poder en la creu per curar-nos
There is freedom in the blood that Jesus offered to you
Lletres que significa: No hi ha llibertat en la sang que Jesus us ofereix
So freely
Lletres que significa: Tan lliurement

(Chorus)
Lletres que significa: (Cor)
Feel the wonder of it all
Lletres que significa: Palpar la meravella del tot
Let your heart and your mind receive
Lletres que significa: Deixa el teu cor i la teva ment rebre
An answer to the call
Lletres que significa: Una resposta a la crida
Feel the wonder of it all
Lletres que significa: Palpar la meravella del tot
Sweet Jesus
Lletres que significa: Jesús dolç
The love of God - the wonder of it all
Lletres que significa: L'amor de Déu - la meravella de tot

Another day another twist in the road
Lletres que significa: Un altre dia un altre gir en la carretera
A cloud upon your soul
Lletres que significa: Un núvol a l'ànima
Don't let it take control
Lletres que significa: No deixar que prengui el control
Don't be afraid to say the name
Lletres que significa: No tinguis por de dir el nom
He's there for those who call him
Lletres que significa: Hi és per a qui truca
He's your refuge from the cold
Lletres que significa: Ell és el seu refugi del fred

To love God is a curious thing
Lletres que significa: Estimar Déu és una cosa curiosa
The more you give it seems the more he brings
Lletres que significa: La més que donar-li sembla més que porta
His love back to you
Lletres que significa: Seu amor a vostè
In the presence of the holy spirit
Lletres que significa: En presència de l'esperit
Bells ringing and i can hear the angels sing
Lletres que significa: So de campanes i jo puc escoltar els àngels canten
So clearly
Lletres que significa: Tan clarament

(Repeat Chorus)
Lletres que significa: (Cor de repetició)
(the answer is Jesus)
Lletres que significa: (la resposta és Jesús)
Sweet Jesus
Lletres que significa: Jesús dolç
Feel the wonder of it all
Lletres que significa: Palpar la meravella del tot
Sweet Jesus
Lletres que significa: Jesús dolç
The love of God - the wonder of it all
Lletres que significa: L'amor de Déu - la meravella de tot

Let your heart and your mind receive
Lletres que significa: Deixa el teu cor i la teva ment rebre
Answer to the call
Lletres que significa: Respondre a la crida
Feel the wonder of it all
Lletres que significa: Palpar la meravella del tot
Sweet Jesus
Lletres que significa: Jesús dolç
The love of God - the wonder of it all
Lletres que significa: L'amor de Déu - la meravella de tot
The Wonder of It All-1 (La meravella d'això tot-1) Lletres de cançons The Wonder of It All-1 (La meravella d'això tot-1) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia