Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Living Infinite II (La vida infinita II) Lletres de cançons

Artistes: Soilwork (Soilwork)

Àlbum: The Living Infinite (L'infinit de vida)

The shackles of a lifetime
Lletres que significa: Els grillons de la seva vida
Are bound to be broken
Lletres que significa: Estan obligats a trencar
My fate will be sinking
Lletres que significa: Meu destí es ser enfonsant
To a world beneath
Lletres que significa: Un món sota

Dedicating my hopes and fears
Lletres que significa: Dedicar les meves esperances i pors
To the world below
Lletres que significa: El món sota
It will swallow all my visions
Lletres que significa: Això s'empassi totes les meves visions
And turn them into gold
Lletres que significa: I convertir-los en or
I wanna pierce the surface of dreams
Lletres que significa: Vull perforar la superfície dels somnis
I wanna go where there is no need
Lletres que significa: Vull anar on hi ha necessitat
To accommodate my beliefs
Lletres que significa: Per donar cabuda a les meves creences
And preserve the disease
Lletres que significa: I preservar la malaltia

There will be no one to tell you why
Lletres que significa: Hi haurà ningú per dir-li per què
Why we need to pursue our dreams
Lletres que significa: Per què hem de perseguir els nostres somnis
A gift of resemblance
Lletres que significa: Un regal de semblança
Without the greed
Lletres que significa: Sense la cobdícia
A new constitution
Lletres que significa: Una nova Constitució

It will bring us apart
Lletres que significa: Això ens portarà part
Then build it all up
Lletres que significa: Llavors construir-ho tot
To challenge our fearful waters
Lletres que significa: Per desafiar les nostres aigües por
I can sense what it's like
Lletres que significa: Puc sentir el que és
And what if it might
Lletres que significa: I què passa si es podria
Be the key to a new conclusion
Lletres que significa: Ser la clau a una conclusió de nou

Stay aware of all that you bare
Lletres que significa: Ser conscient de tot el que vostès nua
Far below the sun
Lletres que significa: Molt per sota el sol
(I'll take you there)
Lletres que significa: (Et portaré allà)
It won't ever cease, it numbs the feel
Lletres que significa: Mai no deixen, numbs la sensació
So unlock the damage done
Lletres que significa: Així desbloquejar els danys ocasionats
(I'll take you there)
Lletres que significa: (Et portaré allà)

The feelings you carry won't ever die
Lletres que significa: Els sentiments que dur no morirà mai
They're one with eternity
Lletres que significa: Són un amb l'eternitat
The tears you've shed
Lletres que significa: Les llàgrimes que has vessat
The words you said
Lletres que significa: Les paraules que va dir

Are all a part of a constant realm
Lletres que significa: Són una part d'un reialme constant
Withering emotions
Lletres que significa: Agostament dels sarments emocions
Turn into mindful dust
Lletres que significa: Convertir en pols conscient
The reality you've known
Lletres que significa: La realitat que he conegut
Has always fed your trust
Lletres que significa: Sempre ha alimentat la seva confiança

There will be on one to tell you why
Lletres que significa: Hi haurà un per dir-li per què
Why we need to pursue our dreams
Lletres que significa: Per què hem de perseguir els nostres somnis
A gift of resemblance
Lletres que significa: Un regal de semblança
Without the greed
Lletres que significa: Sense la cobdícia
A new constitution
Lletres que significa: Una nova Constitució

Believe me,
Lletres que significa: Creu-me,
There will be something else
Lletres que significa: Hi haurà una altra cosa
That drains you
Lletres que significa: Que es drena
From unwelcomed distress
Lletres que significa: D'angoixa unwelcomed
So bring it to a whole new dimension
Lletres que significa: Així portar-lo a una nova dimensió
Captured in the deep
Lletres que significa: Capturat a la profunda

It will bring us apart
Lletres que significa: Això ens portarà part
Then build it all up
Lletres que significa: Llavors construir-ho tot
To challenge our fearful waters
Lletres que significa: Per desafiar les nostres aigües por
Can sense what it's like
Lletres que significa: Sentir el que és
And what if it might
Lletres que significa: I què passa si es podria
Be the key to a new conclusion
Lletres que significa: Ser la clau a una conclusió de nou

Stay aware of all that you bare
Lletres que significa: Ser conscient de tot el que vostès nua
Far below the sun
Lletres que significa: Molt per sota el sol
(I'll take you there)
Lletres que significa: (Et portaré allà)
It won't ever cease. It numbs the feel
Lletres que significa: Això no deixen mai. Es numbs la sensació
So unlock the damage done
Lletres que significa: Així desbloquejar els danys ocasionats

Stay aware of all that you bare
Lletres que significa: Ser conscient de tot el que vostès nua
Far below the sun
Lletres que significa: Molt per sota el sol
(I'll take you there)
Lletres que significa: (Et portaré allà)
It won't ever cease, it numbs the feel
Lletres que significa: Mai no deixen, numbs la sensació
So unlock the damage done
Lletres que significa: Així desbloquejar els danys ocasionats
(I'll take you there)
Lletres que significa: (Et portaré allà)
The Living Infinite II (La vida infinita II) Lletres de cançons The Living Infinite II (La vida infinita II) Lletres de cançons-2 The Living Infinite II (La vida infinita II) Lletres de cançons-3 The Living Infinite II (La vida infinita II) Lletres de cançons-4 The Living Infinite II (La vida infinita II) Lletres de cançons-5
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de La vida infinita II que es recullen a l'àlbum de L'infinit de vida creat per Singer Soilwork. Podeu llegir la següent versió de text de La vida infinita II. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a La vida infinita II. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Soilwork. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de La vida infinita II per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de La vida infinita II en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de La vida infinita II de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.