A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (La gran rasa-18) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Al seu torn la música: èxits de punt de Gràcia-2)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Lletres que significa: Música i lletra de concedir cunningham 59 mat huesmann
Silence
Lletres que significa: Silenci
Trying to fathom the distance
Lletres que significa: Tractant d'entendre la distància
Looking out 'cross the canyon carved
Lletres que significa: Mirant ' creu el canó tallada
By my hands
Lletres que significa: Per les meves mans
God is gracious
Lletres que significa: Déu és plena de Gràcia
Sin would still separate us
Lletres que significa: Pecat encara ens separen
Were it not for the bridge his grace
Lletres que significa: Si no fos pel pont de la seva gràcia
Has made us
Lletres que significa: Ens ha fet
His love will carry me
Lletres que significa: Seu amor em portarà

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
There's a bridge to cross the great divide
Lletres que significa: Hi ha un pont per creuar la gran rasa
A way was made to reach the other side
Lletres que significa: Va ser una manera d'arribar a l'altre costat
The mercy of the father, cost his son
Lletres que significa: Cost de la misericòrdia del pare, el seu fill
His life
Lletres que significa: Seva vida
His love is deep, his love is wide
Lletres que significa: Seu amor és profund, el seu amor és ampli
There's a cross to bridge the great divide
Lletres que significa: Hi ha una creu al pont de la forca

God is faithful
Lletres que significa: Déu és fidel
On my own i'm unable
Lletres que significa: En el meu propi sóc incapaç
He found me hopeless, alone and
Lletres que significa: Em trobava sol, sense esperança i
Sent a savior
Lletres que significa: Enviat un Salvador
He's provided a path a promised
Lletres que significa: Ha donat un camí havia promès
To guide us
Lletres que significa: Que ens guiï
Safely past all the sin that would divide us
Lletres que significa: Manera segura passat tot el pecat que es divideixen ens
His love delivers me
Lletres que significa: Seu amor reparteix m

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]

The cross that cost my lord his life
Lletres que significa: La creu que costava Senyor la vida
Has given me mine
Lletres que significa: M'ha donat el meu

There's a bridge to cross the great divide
Lletres que significa: Hi ha un pont per creuar la gran rasa
There's a cross to bridge the great divide
Lletres que significa: Hi ha una creu al pont de la forca

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
The Great Divide-18 (La gran rasa-18) Lletres de cançons The Great Divide-18 (La gran rasa-18) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia