A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (El donant i el regal-2) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Home for the Holidays-13 (Casa per vacances-13)

Three men and a star in the sky
Lletres que significa: Tres homes i una estrella en el cel
Oh what I would give for a wisdom so bright
Lletres que significa: Ah què donaria per a una saviesa tan brillant
One girl with a journey to make
Lletres que significa: Una noia amb un viatge per fer
Oh how I wish I was that brave
Lletres que significa: Ah com m'agradaria que ser tan valenta

Fearless, shameless, faith through the dark
Lletres que significa: Fe sense por, descarada, a través de la foscor
How I wish I was as strong as they are
Lletres que significa: Com m'agradaria que ser tan forta com són

You say come to me wait no more
Lletres que significa: Dius Vine a mi esperar res més
I give you all you're asking for
Lletres que significa: Et dono tot que està preguntant pels
Forget the lies this world has told
Lletres que significa: Oblidar les mentides, que ha dit aquest món
I'll wrap your life in linen gold
Lletres que significa: A embolicar la vida en lli or
I'm more than just only
Lletres que significa: Estic més que tan sols
One night that's holy
Lletres que significa: Una nit que és sagrat
I?m your star and I'm your wish
Lletres que significa: Jo? m la estrella i sóc el seu desig
Cause I am both the giver and the gift
Lletres que significa: Cause I ' m tant el donador i el regal

A child far away born in the night
Lletres que significa: Un nen nascut lluny en la nit
Too young to know what is meant for his life
Lletres que significa: Massa jove per saber què s'entén per la seva vida
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Lletres que significa: Però va a créixer i li encantarà més que qualsevol pot
And the world's gonna see a light where he stands
Lletres que significa: I del món va veure una llum on es troba

He'll say come to me wait no more
Lletres que significa: Ell dirà que vénen a mi no esperis més
I give you all you're asking for
Lletres que significa: Et dono tot que està preguntant pels

Forget the lies this world has told
Lletres que significa: Oblidar les mentides, que ha dit aquest món
I'll wrap your life in linen gold
Lletres que significa: A embolicar la vida en lli or
I'm more than just only
Lletres que significa: Estic més que tan sols
One night that's holy
Lletres que significa: Una nit que és sagrat
I'm your star and I'm your wish
Lletres que significa: Jo sóc la seva estrella i sóc el seu desig
Cause I am both the giver and the gift
Lletres que significa: Cause I ' m tant el donador i el regal

Christmas Eve, all I see
Lletres que significa: Nit de Nadal, tot el que veure
Is snow on the trees
Lletres que significa: És la neu en els arbres
And it's white and it glows
Lletres que significa: I és blanc i brilla
That's how I want to be
Lletres que significa: Que és com vull ser

And You say come to me wait no more
Lletres que significa: I dius Vine a mi esperar res més
I give you all you're asking for
Lletres que significa: Et dono tot que està preguntant pels
Forget the lies this world has told
Lletres que significa: Oblidar les mentides, que ha dit aquest món
I'll wrap your life in linen gold
Lletres que significa: A embolicar la vida en lli or
I'm more than just only
Lletres que significa: Estic més que tan sols
One night that's holy
Lletres que significa: Una nit que és sagrat
I'm your star and I'm your wish
Lletres que significa: Jo sóc la seva estrella i sóc el seu desig
Cause I am both the giver and the gift
Lletres que significa: Cause I ' m tant el donador i el regal
The giver and the gift
Lletres que significa: El donant i el regal
The Giver and the Gift-2 (El donant i el regal-2) Lletres de cançons The Giver and the Gift-2 (El donant i el regal-2) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia