A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sound Boy Kill It (Noi so matar-lo) Lletres de cançons

Artistes: Raekwon (Raekwon)

Àlbum: Fly International Luxurious Art-1 (Volar internacional luxe Art-1)

Ay yo life's good cashmere sweaters and a Rover
Lletres que significa: Ai jo vida és bona suéteres de Caixmir i un vehicle
Pull up at the club gettin' love pull 'em over
Lletres que significa: Aixecar al club aconseguir ' amor em aturés
Jump out the luxury stroller for ballers
Lletres que significa: Saltar el cotxet de luxe per al jugador de bàsquet
We sit burn money all day blow and roll up
Lletres que significa: Seiem cremar diners tots els cop de dia i enrotllar
Fly broads around, that's fly, that's a low ball
Lletres que significa: Broads volar al voltant, que és la mosca, que és una pilota de baixa
Paper settlin' it's real for my gold club come up
Lletres que significa: Paper de esettlin que és real per a pujar el meu club de or
You ain't even know nothing, last week all on the street
Lletres que significa: Fins i tot no sap res, la setmana passada tots al carrer
Yelling let me hold something
Lletres que significa: Cridant deixi'm tenir alguna cosa
Now shorty throw your booty up, niggas with cash
Lletres que significa: Ara shorty llançar el seu botí cap amunt, nigga amb diners
Keep it above, we and Louis stuff
Lletres que significa: Mantenir-lo més amunt, hem i Louis coses
Sit back, blasted, do me something
Lletres que significa: Seure, va criticar, fes-me una cosa
When it comes to you, me and this rap shit
Lletres que significa: Quan es tracta de vostè, jo i aquesta merda de rap
I'm quick to tooly up
Lletres que significa: Sóc ràpid per tooly fins
My style, my fly, my weather
Lletres que significa: El meu estil, meu volar, el meu temps
Yeah I drive high plus fly
Lletres que significa: sí jo condueixo alta més mosca
You a devil
Lletres que significa: Que un diable
Mean days in Ciroc with the kettle
Lletres que significa: Significar dies en Ciroc amb el bullidor d'aigua
Throwing cream at shorty's, love it, he a rebel
Lletres que significa: Llançant crema a shorty, m'encanta, es un rebel

Watch the soundboy, he 'gon kill it
Lletres que significa: Veure el sempre, va ' gon matar-lo
To every ghetto that's far, we here.
Lletres que significa: A cada barri que és lluny, nosaltres aquí.
Yeah, watch the soundboy, he 'gon kill it
Lletres que significa: Sí, veure les sempre, va ' gon matar-lo
I seen so many scars from it, yeah
Lletres que significa: He vist tants cicatrius, sí
No, we can't turn back the rain
Lletres que significa: No, nosaltres no pot tornar enrere la pluja
Now we gotta find another way
Lletres que significa: Ara has de trobar una altra manera
'Cause we grind it, burn it, street life's
Lletres que significa: Perquè estem mol, cremar-lo, vida
Got me caught up can't you
Lletres que significa: Aconseguit em atrapats no pots
Can't you see it's 'bout to blow?
Lletres que significa: No veus que ha "combat per cop?
Can't you see it's 'bout to blow?
Lletres que significa: No veus que ha "combat per cop?
Raekwon, kill it!
Lletres que significa: Raekwon, matar-lo!

Ay yo, wagwan, you know what it is!
Lletres que significa: Ai jo, wagwan, saps què és!
Assassin, soundboy gangsta, let's go!
Lletres que significa: Assassí, sempre gangsta, anem!

Reminisce about the bag a zip up like a ziplock
Lletres que significa: Reviure la bossa un cremallera cap amunt com un ziplock
Murder soundboy, kill the disc-jock
Lletres que significa: Assassinat sempre, matar el disc-jock
He a baller general six-pack
Lletres que significa: Va un sis pack general de ballar
Cyphers on me like rick-rock
Lletres que significa: Cyphers en mi com rick-Roca
Raekwon we got the game in our hand
Lletres que significa: Raekwon tenim el joc a les nostres mans
Control the dance like Cesar Milan
Lletres que significa: Control de la dansa com Cesar Milà
Assassin on the yo call it microphone inside
Lletres que significa: Assassí en el jo Llámelo micròfon dins
We murder every beat that we on
Lletres que significa: Hem assassinat cada cop que tenim en
Then soundboy ya murder dead freezer upon
Lletres que significa: Llavors sempre ja assassinat congelador mort en
This ain't no free attempt make these are you gone
Lletres que significa: Aquest ain't no fer intent lliure que són que ha anat
Raekwon now tell me Assassin is the man
Lletres que significa: Raekwon ara digui'm assassí és l'home
Yuh no fraida take the bees in the want
Lletres que significa: Oient cap fraida prendre les abelles en la necessitat
Me seh a song fi dem, whole click a dem
Lletres que significa: Me una cançó fi dem, tota ella feu clic un dem
When me set the sound is the speaker dem
Lletres que significa: Quan em posa el so és el ponent dem
Amstel the control ah the dream a dead
Lletres que significa: Amstel el control ah el somni un mort

Watch the soundboy, he 'gon kill it
Lletres que significa: Veure el sempre, va ' gon matar-lo
To every ghetto that's far, we here
Lletres que significa: A cada barri que és lluny, aquí
Yeah, watch the soundboy, he 'gon kill it
Lletres que significa: Sí, veure les sempre, va ' gon matar-lo
I seen so many scars from it, yeah
Lletres que significa: He vist tants cicatrius, sí
No, we can't turn back the rain
Lletres que significa: No, nosaltres no pot tornar enrere la pluja
Now we gotta find another way
Lletres que significa: Ara has de trobar una altra manera
'Cause we grind it, burn it, street life's
Lletres que significa: Perquè estem mol, cremar-lo, vida
Got me caught up can't you
Lletres que significa: Aconseguit em atrapats no pots
Can't you see it's 'bout to blow?
Lletres que significa: No veus que ha "combat per cop?
Can't you see it's 'bout to blow?
Lletres que significa: No veus que ha "combat per cop?
Raekwon, kill it!
Lletres que significa: Raekwon, matar-lo!

It's real, man
Lletres que significa: És real, l'home
The Chef, Assassin, Melanie Fiona
Lletres que significa: El xef, assassí, Melanie Fiona
Word up all my soundboy killers
Lletres que significa: Paraula a tots els meus assassins de sempre
The DJs, all the fuck down man, word up man
Lletres que significa: Els DJs, tota la merda avall home, paraula cap amunt d'home

Hundred cases of motherfuckin' Guinness
Lletres que significa: Cent casos de motherfuckin' Guinness
Nigga you know how we win this
Lletres que significa: Saps com podem guanyar aquesta nigga
Song feels so real 'til I finish this shit
Lletres que significa: Cançó se sent tan real fins que acabi aquesta merda
Ah!
Lletres que significa: Ah!
Sound Boy Kill It (Noi so matar-lo) Lletres de cançons Sound Boy Kill It (Noi so matar-lo) Lletres de cançons-2 Sound Boy Kill It (Noi so matar-lo) Lletres de cançons-3
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Noi so matar-lo que es recullen a l'àlbum de Volar internacional luxe Art-1 creat per Singer Raekwon. Podeu llegir la següent versió de text de Noi so matar-lo. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Noi so matar-lo. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Raekwon. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Noi so matar-lo per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Noi so matar-lo en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Noi so matar-lo de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.