A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love-1 (Refugi d'amor-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Point of Grace-3 (Punt de Gràcia-3)

Words & music by john mandeville
Lletres que significa: Paraules 59 música per john mandeville

Lord, I need for you to know
Lletres que significa: Senyor, necessito per conèixer
It's only your love, I would die for
Lletres que significa: És només el seu amor, que anava a morir per a
So please say you'll never go
Lletres que significa: Així que si us plau dir que mai no passarà
When you say that you'll stay
Lletres que significa: Quan dius que es mantindrà
Words fall short of sentiment
Lletres que significa: Paraules fallen en el sentiment
As tears fall from my eyes
Lletres que significa: Com cauen les llàgrimes dels meus ulls
Cause hearts fail on all sides
Lletres que significa: Causa cors fallar per tots els costats
While mine's safe inside
Lletres que significa: Mentre que el meu és segur dins

(chorus)
Lletres que significa: (cor)
Your refuge of love
Lletres que significa: El refugi d'amor
Oh, you're my refuge of love
Lletres que significa: Oh, ets el meu refugi d'amor
For so long, I never thought I'd find you
Lletres que significa: Per tant de temps, mai vaig pensar que anava a trobar vostè
Oh, you're my refuge of love
Lletres que significa: Oh, ets el meu refugi d'amor
Love's never been so right
Lletres que significa: Amor mai ha estat tan a la dreta
Love's never been so right
Lletres que significa: Amor mai ha estat tan a la dreta
'cause I finally found a haven for my heart
Lletres que significa: causa finalment trobava un refugi per al meu cor
In your refuge of love
Lletres que significa: En el seu refugi d'amor

Guess I believed you'd come and go
Lletres que significa: Suposo que jo creia que vols anar i venir
Like every other love in my life
Lletres que significa: Com tots altre amor en la meva vida
And, oh, I tried you so
Lletres que significa: I, Ah, provava tan
Yet faithfully, your patience won my willingness
Lletres que significa: No obstant això, la paciència va guanyar la meva predisposició
And slowly it became clear to me
Lletres que significa: I a poc a poc es va fer evident per a mi
That you gave you life
Lletres que significa: Que vostè li va donar vida
So I could spend mine in...
Lletres que significa: Així podríem passar mina a...

(repeat chorus) 3x
Lletres que significa: (cor de repetició) 3 x

Refuge of Love-1 (Refugi d'amor-1) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia