A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praise Forevermore-1 (Elogis per sempre-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-1 (Lliure de Fly-1)

Earnestly I sought You, lovingly You found me
Lletres que significa: Sincerament que vostè buscava, afectuosament que em va trobar
Embraced me as Your child, now I'll never be the same
Lletres que significa: Em va abraçar com el seu fill, ara jo mai serà el mateix
No greater love than Yours, Lord, never known it before
Lletres que significa: No hi ha amor més gran que la teva, Senyor, mai no conegut abans
Only ever dreamed about this abundant love
Lletres que significa: Només ha somiat amb aquest amor abundant

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lletres que significa: Cant, "Hallelujah, Hallelujah" meu Déu impressionant
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lletres que significa: Aixecar la meva veu a la meva amiga més propera, et et lloo fins al final
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Lletres que significa: Cant, "Hallelujah, Hallelujah" a aquest fidel
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Lletres que significa: Augmentar les meves mans en honor de vostè, Senyor, jo us lloem per sempre

How could I say thank You for joy and peace so beautiful?
Lletres que significa: Com podríem dir gràcies per l'alegria i Pau tan bella?
Father, friend, my Jesus, lover of my soul
Lletres que significa: Pare, amic, meu Jesús, amant de la meva ànima
Savior of the world, I, I dance before Your throne
Lletres que significa: Salvador del món, jo, ballar davant el seu tron
Now all that is within me will rise to glorify
Lletres que significa: Ara tot el que està dins meu voluntat aixequen per glorificar

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lletres que significa: Cant, "Hallelujah, Hallelujah" meu Déu impressionant
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lletres que significa: Aixecar la meva veu a la meva amiga més propera, et et lloo fins al final
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Lletres que significa: Cant, "Hallelujah, Hallelujah" a aquest fidel
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Lletres que significa: Augmentar les meves mans en honor de vostè, Senyor, jo us lloem per sempre

"Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lletres que significa: "Hallelujah, Hallelujah" meu Déu impressionant
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lletres que significa: Aixecar la meva veu a la meva amiga més propera, et et lloo fins al final

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lletres que significa: Cant, "Hallelujah, Hallelujah" meu Déu impressionant
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lletres que significa: Aixecar la meva veu a la meva amiga més propera, et et lloo fins al final
"Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Lletres que significa: "Hallelujah, Hallelujah" a aquest fidel
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Lletres que significa: Augmentar les meves mans en honor de vostè, Senyor, jo us lloem per sempre

Praise Forevermore-1 (Elogis per sempre-1) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia