A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pit Bull Fights (Pitbull baralles) Lletres de cançons

Artistes: Raekwon (Raekwon)

Àlbum: The Lex Diamond Story (La història de diamant Lex)

Pit bull fights, niggaz is bustin the lights
Lletres que significa: Pitbull baralles, niggaz és punxar les llums
Undercovers gettin killed for drugs - yo
Lletres que significa: Undercovers ser matat per drogues - jo
Fiends is basin, runners is licensed to fight
Lletres que significa: Dimonis és Conca, corredors es concedeix una llicència per lluitar contra
Young gangstas chase sneakers and snubs - and yo
Lletres que significa: Gangstas joves perseguir sabatilles i snubs - p
Elevator's broken, pissy stairwells and shells
Lletres que significa: De ascensor pissy, trencats stairwells i closques
Old men gossip with tales, you know?
Lletres que significa: Xafarderies d'homes vells amb contes, saps?
Police burners with bodies on 'em, bury 'em
Lletres que significa: Policia cremadors amb cossos sobre ells, em enterrar
Worry for minutes then we fire them (blaow!)
Lletres que significa: Preocupar-se minuts després vam disparar (blaow!)
I see firemen, ambulances, narcotic mansions
Lletres que significa: Veig bombers, ambulàncies, palauets estupefaents
So melodic, rock chronic, pop tonic scramblin
Lletres que significa: Tan melòdic, scramblin tònic crònica, el pop de roca
See all these niggaz into gamblin - yo
Lletres que significa: Veure tots aquests niggaz en gamblin - jo
Just give me square feet, uniquely I'm handlin niggaz
Lletres que significa: Només doni'm peus quadrats, únicament sóc handlin niggaz
Done danced with niggaz, plus yo, threw niggaz in vans
Lletres que significa: Fer ballar amb niggaz, a més, jo, va tirar niggaz furgonetes
Left him on trains, his veins got ham in 'em
Lletres que significa: Deixà en els trens, les seves venes portava pernil en em
Take a message, he ran, it was a quarter to four plan
Lletres que significa: Prendre un missatge, corria, era un barri pla de quatre
He had me on the floor with my man
Lletres que significa: Ell em va a la baixa amb el meu home
We both drugged out, scholars with grams
Lletres que significa: Tots dos drogada fora, becaris amb grams
Tri-colored rocks, follow the hands, full sorrow in plans
Lletres que significa: Tri-color roques, seguir les mans, dolor plena en els plans
Make one false move you blam
Lletres que significa: Fer un fals mouen blam
Eh yo take the globe right out of ya land
Lletres que significa: Eh jo prendre el globus dret de ia terra
We broke out in Iran.
Lletres que significa: Esclata a l'Iran.

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
Eh yo it's eight million stories in the city
Lletres que significa: Eh jo és vuit milions de contes a la ciutat
Niggas actin' shifty, Ice Water back on the grizzly
Lletres que significa: Nigga eactin trampós, aigua gelada altra vegada damunt el grizzly
Brand new handgun that hold about fifty
Lletres que significa: Nova pistola que mantenen uns cinquanta
It's a new boss in town like Mauseberg Mickey
Lletres que significa: Això és un nou cap a la ciutat com Mauseberg Mickey
Eight million stories and six is from the hood
Lletres que significa: Milions vuit històries i sis és de la campana
A real live hustler up to no good
Lletres que significa: Un vividor viure per res de bo
They needed more yae-yo to ease they habit
Lletres que significa: Necessitaven més yae-jo per alleujar hàbit
They said we fell off, the streets don't believe you faggots!
Lletres que significa: Deien que ens va caure, els carrers no creuen que faggots!

Where all the wolves live, sub-machine guns and big beamers
Lletres que significa: On viuen tots els llops, sub-màquina armes i grans beamers
Yo circle the crib, you see teamsters that try you again
Lletres que significa: Jo cercle el pessebre, veure companys d'equip que us torneu
Little niggas is blind, the nines fly out and slap a few men
Lletres que significa: Poc nigga és cec, Gala volarà i bufetada uns homes
That's mine, let up off 'em again
Lletres que significa: Que és meu, deixa fora em nou
Take seventy more shots, the remedy, Wu through the fence
Lletres que significa: Prendre pesos més setanta, el remei, Wu a través de la tanca
This bench God, lays in gents
Lletres que significa: Aquest banc de Déu, pon a cavallers
Eh yo pop the head off right under the tents
Lletres que significa: Eh jo fer esclatar la capçalera bé sota les carpes
This is more current events, pay attenti
Lletres que significa: Aquest és més actuals esdeveniments, pagament de ciclism
The legend is here, as long as you know him he coffins ya men
Lletres que significa: La llegenda és aquí, mentre coneixem ell taüts ja homes
What? Bulletproof pimps, big hammers, multiple flips
Lletres que significa: Què? Bales proxenetes, grans martells, múltiples tombarelles
As long as it's bread, you know you was hit
Lletres que significa: Mentre que és pa, vostè sap que va ser colpejat
Eh yo let that stack get rinsed
Lletres que significa: Eh jo deixar aquella pila aconseguir esbandir
Play the back, sharp as a fuck, ownin' my own shit
Lletres que significa: Jugar a l'esquena, afilat com una merda, eownin meva pròpia merda
Grown niggas get moments to vent
Lletres que significa: Crescut nigga aconseguir moments per ventilació
Give 'em the real Lex Diamond Story, welcome 'em in
Lletres que significa: Li vaig donar la veritable història de diamant Lex, benvinguda em en
Pit Bull Fights (Pitbull baralles) Lletres de cançons Pit Bull Fights (Pitbull baralles) Lletres de cançons-2
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Pitbull baralles que es recullen a l'àlbum de La història de diamant Lex creat per Singer Raekwon. Podeu llegir la següent versió de text de Pitbull baralles. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Pitbull baralles. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Raekwon. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Pitbull baralles per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Pitbull baralles en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Pitbull baralles de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.