A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pa-Blow Escablow (Pa-cop Escablow) Lletres de cançons

Artistes: Raekwon (Raekwon)

Àlbum: The Lex Diamond Story (La història de diamant Lex)

[Chorus: x2]
Lletres que significa: [Cor: x2]
Hug your right hand, jumped off the plane, kissed the white man
Lletres que significa: Abraçar la mà dreta, va saltar l'avió, va besar l'home blanc
A steady act, curly hair, chubby, fly mustache nigga
Lletres que significa: Un acte constant, cabell arrissat, grassonet, mosca bigoti nigga
Money was long, and plush hat, shit cost nine thousand
Lletres que significa: Diners era llarg, i barret pelfa, merda costen nou mil
Picture me in the housing, serving much crack
Lletres que significa: M'imaginaria a l'habitatge, servint molt cruixit
Cat look at me, I'm real, lobbin' on the field
Lletres que significa: Aspecte de gat a mi, sóc real, lobbin'al camp
For real, I shot niggas shakin' their hands, I'm ill
Lletres que significa: De veritat, em tir nigga Shakin ' les mans, jo estic malalt
Damn, one of them business man's
Lletres que significa: Maleïda sigui, un d'ells de l'home de negocis
I just seen 'em murk a nigga, but he jerked him at the same time
Lletres que significa: Jo només em vist murk un nigga, però ell va estirada al mateix temps
(That's fam (Polite: oh shit))
Lletres que significa: (Que és la fam (educat: merda d'oh))

That's fam, one of those Columbians who got money
Lletres que significa: Que és la fam, un d'aquells qui té diners cal
One of those niggas might try to get up on me
Lletres que significa: Un d'aquests nigga podria provar d'aixecar en mi
Yo, damn, I need to eat, and I'm a man
Lletres que significa: Jo, Maleïda sigui, he de menjar, i jo sóc un home
I'm a stand up, nigga, I'mma handle when I'm makin' my plan
Lletres que significa: Sóc una parada amunt, nigga, I'mma maneta quan jo estic makin ' meu pla
Pop, I'll take two hundred bricks, hit me
Lletres que significa: Pop, a prendre dos-cents maons, em va colpejar
One helicopter had the super bungalo with the van
Lletres que significa: Un helicòpter tenia el bungalo súper amb la furgoneta
All ill technology to watch if I ran, he only gave me
Lletres que significa: Tota tecnologia malalt per veure que si corria, només em va donar
Woody gave sixty eight other black mans
Lletres que significa: Woody donava seixanta vuit altre negre de l'home

Now.. if Pa-Blow would've kept it gangsta
Lletres que significa: Ara... Si Pa-cop vols he mantingut gangsta
None of this shit would've never happened
Lletres que significa: Res d'aquesta merda mai vols he passat

Now the DEA was on his ass
Lletres que significa: Ara era el DEA sobre son ase
Slick Saucony's on, big homey takin' a blast or somethin'
Lletres que significa: Saucony taca en, gran casolà àlbum crida sobretot una explosió o somethin'
Handsome big niggas around him
Lletres que significa: Guapo gran nigga al seu voltant
Surroundin' him with big glasses on, drinkin' on lances, fam
Lletres que significa: eSurroundin-lo amb grans ulleres, bevent en lances, fam
Most them niggas fastin'
Lletres que significa: Majoria nigga ells fastin'
'cause when he fed niggas after that, pussy and grass
Lletres que significa: perquè quan va alimentada nigga després d'això, cony i herba
Had made backs, eight labs, his date was Miss Mass-
Lletres que significa: Havia fet esquena, vuit laboratoris, la seva data era massa Miss -
Achusetts, Cap eatin' fruit, tongue in his ass
Lletres que significa: Achusetts, Cap eeatin fruita, llengua al cul
You can't fuck with the cartel, you barked at it
Lletres que significa: No Fotis el cartell, bordats en això
Jabbed her and shot her in the back, I can't stand the bird
Lletres que significa: Va clavar a ella i li va disparar a l'esquena, no puc suportar l'ocell
Word to furs, I need big wizes
Lletres que significa: Paraula de pells, I necessiten wizes grans
He looked at me, "Huh, exactly, Chef go after big bitches"
Lletres que significa: Ell em va mirar, "Eh, exactament, xef anar després de la gran puta"
Frozen burner henchman, flash the great
Lletres que significa: Congelats henchman cremador, flaix el gran
Lookin' nine on me, rhinestones, no, them shits is dime stones
Lletres que significa: Lookin ' nou en mi, pedreria, no, ells merdes és pedres cèntim
Hold a million dollar pound, bust something, don't trust nothin'
Lletres que significa: Mantenir una lliura de milions de dòlars, bust d'alguna cosa, no confio nothin'
I'm in shock, starin' it down
Lletres que significa: Estic en xoc, estarin-ho cap avall

Now.. here's where this shit gets crazy!
Lletres que significa: Ara... Aquí és on aquesta merda aconsegueix boig!

The killas increase, he fell, but
Lletres que significa: Augmentar la Killa, va caure, però
Maybe a little bit, the Mediene Cartel will fail
Lletres que significa: Potser una mica més, el cartell Mediene fallarà
Diego his horse, with George Young
Lletres que significa: Diego el seu cavall, amb George Young
Yo, will argue over large sales, hittin' Cuba with lumps, yeah
Lletres que significa: Jo, argumenten sobre grans vendes, ehittin Cuba amb bonys, sí
Call them niggas drug barons, eighty billion workers sniff
Lletres que significa: Anomenar-los barons de drogues nigga, ensumar vuitanta milions de treballadors
Gettin' lift ownin' Miami yo
Lletres que significa: Gettin ' ascensor Miami eownin jo
Flips got bigger, makin' more trails
Lletres que significa: Tombarelles amplía, makin ' camins més
Set it out of nowhere when coppin' a jail, I'm eatin' fresh veal
Lletres que significa: Posar-lo del no-res quan Coppin d'una presó, jo sóc eeatin vedella fresc
Pa-Blow, the largest nigga involved
Lletres que significa: Pa-cop, la més gran nigga implicats
The arsenal will have sixty three hundred murders
Lletres que significa: L'arsenal haurà assassinats de tres-cents seixanta
Livin' in apartments, wild he violated flight a Bianca
Lletres que significa: Livin'en apartaments, salvatges que va violat vol un Bianca
Took two hundred niggas down but two men houndin' him
Lletres que significa: Va tenir dos-cents nigga avall però dos homes ehoundin li
The fuckin' cockroches posin' the on six million dollars sold
Lletres que significa: Ven la puta cockroches eposin l a sis milions de dòlars
We're eatin' enchilada, goat cheese pasta
Lletres que significa: Ens estem eatin'enchilada, pastes de formatge de cabra
Yeah we're drippin' it with more salsa
Lletres que significa: Sí ens estem drippin'amb salsa més
And then they rushed in, found him on the roof dead in his boxers
Lletres que significa: I llavors s'afanyaven, trobar en morts sostre en seu boxejadors
But it wasn't him.
Lletres que significa: Però no era ell.

The story.. oh shit.. mothafucka!
Lletres que significa: La història... merda d'Oh... mothafucka!
Hahahahaha
Lletres que significa: Hahahahaha
Pa-Blow Escablow (Pa-cop Escablow) Lletres de cançons Pa-Blow Escablow (Pa-cop Escablow) Lletres de cançons-2
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Pa-cop Escablow que es recullen a l'àlbum de La història de diamant Lex creat per Singer Raekwon. Podeu llegir la següent versió de text de Pa-cop Escablow. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Pa-cop Escablow. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Raekwon. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Pa-cop Escablow per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Pa-cop Escablow en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Pa-cop Escablow de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.