who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Out of Control-32 (De Control-32) Lletres de cançons

Artistes: Doro (Doro)

Àlbum: Rare Diamonds (Diamants rares)

class="lyric-body">Yeah
Lletres que significa: Class = "cos de lletra" > Sí

When I pull up on a nigga
Lletres que significa: Quan vaig aixecar en un nigga
Tell that nigga back back
Lletres que significa: Dir que nigga tornar enrere
I'm too good with these words
Lletres que significa: Sóc massa bo amb aquestes paraules
Watch a nigga backtrack
Lletres que significa: Veure un nigga retrocés
If I die, all I know is I'm a motherfuckin' legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, tot el que sé és que sóc un motherfuckin' llegenda
It's too late for my city
Lletres que significa: És massa tard per a la meva ciutat
I'm the youngest nigga reppin'
Lletres que significa: Jo sóc la més jove reppin nigga'

Oh my God, oh my God
Lletres que significa: Oh, Déu meu, oh meu Déu
If I die, I'm a legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, sóc una llegenda
Oh my God, oh my God
Lletres que significa: Oh, Déu meu, oh meu Déu
If I die, I'm a legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, sóc una llegenda

I'm up first, I'm on tour
Lletres que significa: Sóc primer, estic de gira
Got a girl, she from the South
Lletres que significa: Tinc una nena, va des del Sud
Used to work, used to dance in Texas
Lletres que significa: Solia treballar, solia ballar a Texas
Now she clean the house
Lletres que significa: Ara ella netejar la casa
Everyday, I was strugglin' to learn what life's about
Lletres que significa: Cada dia, jo estava estrugglin aprendre el que la vida de sobre
On my way, money taught me Spanish
Lletres que significa: En el meu camí, diners em va ensenyar espanyol
Make it andale
Lletres que significa: Fan andale
Way up north, packed in Honda cars
Lletres que significa: Manera al nord, ple de cotxes d'Honda
They 'ont know who we are
Lletres que significa: S ' ont saber qui som
Fuck 'em all, they only pussy niggas shootin' at the star
Lletres que significa: Fotre em all, que només cony nigga shootin'a l'estrella
Right or wrong, I'ma write my wrongs
Lletres que significa: Bé o malament, I'ma escriure meus mals
They can't live this long
Lletres que significa: No poden viure aquesta llarga
You don't know where you're gonna go
Lletres que significa: No saps on vas anar
I got this shit mapped out strong
Lletres que significa: Tinc aquesta merda traçat fort

When I pull up on a nigga
Lletres que significa: Quan vaig aixecar en un nigga
Tell that nigga back back
Lletres que significa: Dir que nigga tornar enrere
I'm too good with these words
Lletres que significa: Sóc massa bo amb aquestes paraules
Watch a nigga backtrack
Lletres que significa: Veure un nigga retrocés
All I know if I die I'm a motherfuckin' legend
Lletres que significa: Tot el que sé si he de morir jo sóc un motherfuckin' llegenda
It's too late for my city
Lletres que significa: És massa tard per a la meva ciutat
I'm the youngest nigga reppin'
Lletres que significa: Jo sóc la més jove reppin nigga'

Oh my God, oh my God
Lletres que significa: Oh, Déu meu, oh meu Déu
If I die, I'm a legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, sóc una llegenda
Oh my God, oh my God
Lletres que significa: Oh, Déu meu, oh meu Déu
If I die, I'm a legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, sóc una llegenda

I'm the one, one
Lletres que significa: Jo sóc l'únic, un
Why do I feel like the only one?
Lletres que significa: Per què em sento com l'únic?
Why do I feel like you owe me one?
Lletres que significa: Per què em sento com que em un deus?
6 G-O-D I'm the holy one
Lletres que significa: 6 G-O-D, jo sóc el Sant
Yeah, you know wassup, ay
Lletres que significa: Sí, vostè sap el que és amunt, Ai
They been off for a minute now
Lletres que significa: Es estat fora durant un minut ara
You know they all sentimental now
Lletres que significa: Ara es tot sentimental saps
You know they all actin' different now
Lletres que significa: Vostè saber que tots els eactin diferents ara
And I, I just can't pretend
Lletres que significa: I jo, només no es pot pretendre
Seen too much, it's so hard for me to let new people in
Lletres que significa: Vist massa, que és tan difícil per mi deixar nova gent
I can't change, this shit set in stone
Lletres que significa: No puc canviar, aquesta merda en pedra
They can't live this long
Lletres que significa: No poden viure aquesta llarga
You don't know where you're gonna go
Lletres que significa: No saps on vas anar
I got this shit mapped out strong
Lletres que significa: Tinc aquesta merda traçat fort

When I pull up on a nigga
Lletres que significa: Quan vaig aixecar en un nigga
Tell that nigga back back
Lletres que significa: Dir que nigga tornar enrere
I'm too good with these words
Lletres que significa: Sóc massa bo amb aquestes paraules
Watch a nigga backtrack
Lletres que significa: Veure un nigga retrocés
All I know if I die I'm a motherfuckin' legend
Lletres que significa: Tot el que sé si he de morir jo sóc un motherfuckin' llegenda
It's too late for my city
Lletres que significa: És massa tard per a la meva ciutat
I'm the youngest nigga reppin'
Lletres que significa: Jo sóc la més jove reppin nigga'

Oh my God, oh my God
Lletres que significa: Oh, Déu meu, oh meu Déu
If I die, I'm a legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, sóc una llegenda
Oh my God, oh my God
Lletres que significa: Oh, Déu meu, oh meu Déu
If I die, I'm a legend
Lletres que significa: Si jo em Mori, sóc una llegenda

I'm the one
Lletres que significa: Jo sóc l'únic
Out of Control-32 (De Control-32) Lletres de cançons Out of Control-32 (De Control-32) Lletres de cançons-2
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de De Control-32 que es recullen a l'àlbum de Diamants rares creat per Singer Doro. Podeu llegir la següent versió de text de De Control-32. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a De Control-32. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Doro. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de De Control-32 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de De Control-32 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de De Control-32 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.