who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opposite-1 (Contrari-1) Lletres de cançons

Artistes: Gucci Mane (Gucci Mane)

Àlbum: Trap Back (Trampa de tornada)

Way sick, no antidote
Lletres que significa: Manera malalta, no hi ha antídot
Earring same size as cantaloupes
Lletres que significa: Arracades mateixa mida com melons
They glow with my homeboy and low
Lletres que significa: Ells brillen amb el meu amic del poble i baix
Goddamn, little shorty got a camel toe
Lletres que significa: Carajo, poc shorty aconseguia un camell dit del peu
Hands on like a iPhone or a laptop or a iPad
Lletres que significa: Mans en com un iPhone o un portàtil o un iPad
So I make money like a ballplayer
Lletres que significa: Així que vaig fer diners com un ballplayer
So my pockets look like thigh pads
Lletres que significa: Així les butxaques semblen coixinets de cuixa
I'm the man, got the car with the trunk in the rear
Lletres que significa: Jo sóc l'home, tenia el cotxe amb el tronc en la part posterior
Five mil a year, that's Gucci
Lletres que significa: Cinc milions a l'any, que és de Gucci
Smoke a blunt, pop a pill
Lletres que significa: Fumar un blunt, esclatar una píndola
Snort a line, who cares
Lletres que significa: Esbufegar una línia, que es preocupa
Get the popcorn out, it's a movie
Lletres que significa: Sortir les crispetes, és una pel·lícula
Sir Mix-a-Lot, serve bricks a lot
Lletres que significa: Sir Mix-un-Lot, servir maons molt
Got a big old watch on my time clock
Lletres que significa: Té un gran rellotge vell el meu rellotge de temps
Push the button and my top drop
Lletres que significa: Prémer el botó i la meva gota superior
And I ain't even have to go to no chop shop
Lletres que significa: I no és fins i tot he d'anar a cap botiga de costella

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
You niggas think the same, I think the opposite
Lletres que significa: Que nigga pensa el mateix, crec que el contrari
Put my trunk in the front, that's the opposite
Lletres que significa: Posar el meu bagul al front, que és el contrari
All red guts, but the paint is chocolate
Lletres que significa: Tots els budells vermells, però la pintura és xocolata
Steering wheel on the side, that's the opposite
Lletres que significa: Volant al costat, que és el contrari
Gucci Mane, Southside, thinking opposite
Lletres que significa: Gucci Mane, Southside, pensant davant
Love stacking cabbage, but I'm smoking broccoli
Lletres que significa: Cabdell apilament d'amor, però estic bròquil de fumar
You gonna pay her, eat the box, I'm the opposite
Lletres que significa: Vas a pagar, la caixa de menjar, sóc el contrari
I'mma break her, cut her off, that's the opposite
Lletres que significa: I'mma a trencar ella, va tallar ella, que és el contrari

Money don't make me, I make money
Lletres que significa: Diners no em facis, puc guanyar diners
You niggas funny, I'm too real
Lletres que significa: Vostè nigga divertit, sóc massa real
Smoke big stank, got big bank
Lletres que significa: Gran fum empestava, té gran banc
I'm heart-stopping, I'm hard to kill
Lletres que significa: Jo sóc d'infart, jo sóc difícil de matar
Make a hundred million, God willing
Lletres que significa: Fan un cent milions, Déu vol
Leave a hundred million to my little children
Lletres que significa: Deixar un milió cent per fillets meus
Got no ceiling and no feelings
Lletres que significa: Aconseguia sense sostre i sense sentiments
I'm the truth, nigga, that's what it is
Lletres que significa: Jo sóc la veritat, nigga, que és el que és
Got two million on my ice bill
Lletres que significa: Té dos milions al meu bitllet de gel
Rolling cause I'm on two pills
Lletres que significa: Cause que i ' m en dues pastilles de laminació
I'm throwing money like a windmill
Lletres que significa: Estic tirant els diners com un molí de vent
I'm so cold, lowering the wind chill
Lletres que significa: Estic tan fred, abaixant la sensació tèrmica
In a Maserati on Candler Road
Lletres que significa: En un Maserati Candler carretera
Me and Mojo, and I'm blowing dro
Lletres que significa: Me i Mojo i jo estic bufant dro
Is you filthy rich? I might be
Lletres que significa: Vostè és fastigosament ric? Podria ser
Is you best at it? I think so
Lletres que significa: És millor en això? Jo ho crec

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]

I was locked up, no sunshine
Lletres que significa: Jo estava tancat, no sol
Now I'm out and I'm balling too hard
Lletres que significa: Ara estic fora i jo estic Ballinger massa dur
Got two scrubs, no b-girl
Lletres que significa: Té dos exfoliacions, no b-girl
My jewelry game is retard
Lletres que significa: El meu joc de joieria és retard
Like a six-shot, I'm fully loaded
Lletres que significa: Com un sis-tir, estic completament carregada
At Magic City, I'm getting loaded
Lletres que significa: A la ciutat de màgia, que estic aconseguint carregat
Smoked so many blunts with your girlfriend
Lletres que significa: Fumat així molts blunts amb la seva nòvia
I thought that her head exploded
Lletres que significa: Vaig pensar que el seu cap explotar
It's ooh-wop in that new drop
Lletres que significa: És ooh-wop en aquella gota nou
Got four o's in my soda pop
Lletres que significa: Té quatre o... en meu soda pop
I'm so faded, I'm so wasted
Lletres que significa: Sóc tan es va esvair, jo estic tan perdut
I thought that I had dreadlocks
Lletres que significa: Vaig pensar que vaig tenir rastes
Make money at a fast pace
Lletres que significa: Guanyar diners a un ràpid ritme
Don't come out here cause it ain't safe
Lletres que significa: No surten aquí causa això ain't segur
Roll orange and I drink grape
Lletres que significa: Rotllo de taronja i vaig beure raïm
I can't feel my damn face
Lletres que significa: No sento meva cara maleït
It's Gucci!
Lletres que significa: És Gucci!

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
Opposite-1 (Contrari-1) Lletres de cançons Opposite-1 (Contrari-1) Lletres de cançons-2
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Contrari-1 que es recullen a l'àlbum de Trampa de tornada creat per Singer Gucci Mane. Podeu llegir la següent versió de text de Contrari-1. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Contrari-1. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Gucci Mane. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Contrari-1 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Contrari-1 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Contrari-1 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.