A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Terra verda de Déu) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: How You Live (Com es viu)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Lletres que significa: Terra verda de Déu, l'oceà neda en blues brillant
The yellow sun warms me and you
Lletres que significa: El sol groc escalfa tu i jo
'Til it's chased by an iridescent moon
Lletres que significa: Til que és perseguit per una lluna Irisada
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Lletres que significa: Terra verda de Déu pujar les muntanyes amb boira porpra
Against a sky of stormy grays
Lletres que significa: Contra un cel de tempestes grisos
There are ebony nights and silver days
Lletres que significa: Hi ha nits de Banús i plata dies
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

We live, we laugh and love and dance
Lletres que significa: Vivim, riure i estimem i dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lletres que significa: Perquè Déu fa totes les coses belles i perfectes per a les seves mans
We rise from the ashes of our past
Lletres que significa: Ens ressorgir de les cendres del nostre passat
'Cause we've learned the truth at last
Lletres que significa: Perquè hem après la veritat en l'últim
Love is not blind
Lletres que significa: L'amor no és cec
Every color shines
Lletres que significa: Cada color brilla
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

On God's green earth...if eery color was the same
Lletres que significa: El Déu verd de terra... si especials color era el mateix
And every child had just one name
Lletres que significa: I cada nen tenia només un nom
There'd be no beauty for each of us to claim
Lletres que significa: No hi hauria cap bellesa per a cada un de nosaltres per reclamar

On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu
We see the scars of yesterday
Lletres que significa: Veiem les cicatrius d'ahir
Of wars that we cannot erase
Lletres que significa: De les guerres que ens pot esborrar
But we can walk hand in hand in healing grace
Lletres que significa: Però podem caminar mà a mà en la curació de Gràcia
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

We live, we laugh and love and dance
Lletres que significa: Vivim, riure i estimem i dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lletres que significa: Perquè Déu fa totes les coses belles i perfectes per a les seves mans
We rise from the ashes of our past
Lletres que significa: Ens ressorgir de les cendres del nostre passat
'Cause we've learned the truth at last
Lletres que significa: Perquè hem après la veritat en l'últim
Love is not blind
Lletres que significa: L'amor no és cec
Every color shines
Lletres que significa: Cada color brilla
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

(bridge)
Lletres que significa: (pont)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Lletres que significa: Què passa si només rius estralls i l'odi fos tot?
We can live in peace today!
Lletres que significa: Podem viure en pau avui!
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

We live, we laugh and love and dance
Lletres que significa: Vivim, riure i estimem i dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lletres que significa: Perquè Déu fa totes les coses belles i perfectes per a les seves mans
We live, we laugh and love and dance
Lletres que significa: Vivim, riure i estimem i dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lletres que significa: Perquè Déu fa totes les coses belles i perfectes per a les seves mans
We rise from the ashes of our past
Lletres que significa: Ens ressorgir de les cendres del nostre passat
'Cause we've learned the truth at last
Lletres que significa: Perquè hem après la veritat en l'últim
Love is not blind
Lletres que significa: L'amor no és cec
Every color shines
Lletres que significa: Cada color brilla
On God's green earth
Lletres que significa: Terra verda de Déu

On God's Green Earth (Terra verda de Déu) Lletres de cançons On God's Green Earth (Terra verda de Déu) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia