A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Live to Worship-2 (Viure a adorar-2) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Girls of Grace (Noies de Gràcia)

Written by Scott Krippayne, John Lemonis, Tony Wood
Lletres que significa: Escrit per Scott Krippayne, John Lemonis, Tony fusta

A simple offering is all that we bring
Lletres que significa: Una oferta de simple és tot el que portem
We give our lives, claim You as King
Lletres que significa: Et donem les nostres vides, reclamar com a rei
We are Your servants and before You we bow
Lletres que significa: Som els teus servents i abans ens inclinem
With every breath we make this vow
Lletres que significa: Amb cada respiració fem aquest vot

Chorus
Lletres que significa: Cor
We will live to worship, give You praise
Lletres que significa: Anem a viure a adorar, donar que lloar
With all our hearts for all our days
Lletres que significa: Amb tots els nostres cors per a tots els nostres dies
Father we want to do what You created us to
Lletres que significa: Pare que volem fer què heu creat ens
We will live to worship You
Lletres que significa: Anem a viure a adorar-li

Our every moment is a gift of Your grace
Lletres que significa: Nostre cada moment és un regal de la teva gràcia
We are all Yours, now and always
Lletres que significa: Ens són per a tu, ara i sempre
More than just words, oh Lord, the cry of our hearts
Lletres que significa: Més que paraules, oh Senyor, el crit dels nostres cors
Is to let our lives speak of how great You are
Lletres que significa: És deixar que les nostres vides que parlen de com de gran és

Chorus
Lletres que significa: Cor

You are worthy, You are holy
Lletres que significa: Ets digne, són Sants
You alone are deserving
Lletres que significa: Vostè és el que mereix
You are holy, You are worthy
Lletres que significa: Vostè és Santa, que són dignes
You alone are deserving
Lletres que significa: Vostè és el que mereix

Chorus
Lletres que significa: Cor
Live to Worship-2 (Viure a adorar-2) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia