A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Llum del món-9) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: A Christmas Story-1 (Un conte de Nadal-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Lletres que significa: Llum del món, brillen sobre Betlem
God in His glory has sent us a Son
Lletres que significa: Déu en la glòria ens ha enviat un fill
Shout from on high, out in the street
Lletres que significa: Nota de dalt, sortir al carrer
Jesus, our Savior is born
Lletres que significa: Jesús, el nostre Salvador és de néixer

Bright shining star, shine down on everyone
Lletres que significa: Bright brillant estrella, brillantor avall en tots els
God in His mercy has sent us a Son
Lletres que significa: Déu en la seva misericòrdia ens ha enviat un fill
The shepherds will cry, praise to the Lord
Lletres que significa: Els pastors es plorar, lloar al Senyor
Jesus, our Savior is born
Lletres que significa: Jesús, el nostre Salvador és de néixer

Alleluia, baby Jesus
Lletres que significa: Alleluia, Jesus del nadó
Alleluia, baby Jesus
Lletres que significa: Alleluia, Jesus del nadó
Jesus, our Savior is born
Lletres que significa: Jesús, el nostre Salvador és de néixer
Sing Alleluia
Lletres que significa: Cantar l'al·leluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Lletres que significa: Llum del món, brillen sobre Betlem
God in His glory has sent us a Son
Lletres que significa: Déu en la glòria ens ha enviat un fill
Shout from on high and out in the street
Lletres que significa: Nota de dalt i sortir al carrer
Jesus, our Savior
Lletres que significa: Jesús, el nostre Salvador

No, don't you know He's born
Lletres que significa: No, no sabeu que ha nascut
Don't you know
Lletres que significa: No saps

Alleluia, baby Jesus
Lletres que significa: Alleluia, Jesus del nadó
Alleluia, baby Jesus
Lletres que significa: Alleluia, Jesus del nadó
Jesus, our Savior is born
Lletres que significa: Jesús, el nostre Salvador és de néixer
Sing Alleluia
Lletres que significa: Cantar l'al·leluia

Alleluia, baby Jesus
Lletres que significa: Alleluia, Jesus del nadó
Alleluia, baby Jesus
Lletres que significa: Alleluia, Jesus del nadó
Jesus, our Savior is born
Lletres que significa: Jesús, el nostre Salvador és de néixer
Sing Alleluia
Lletres que significa: Cantar l'al·leluia

Joy to the world
Lletres que significa: Alegria al món

Light of the World-9 (Llum del món-9) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia