A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leech-9 (Sangonera-9) Lletres de cançons

Artistes: Soilwork (Soilwork)

Àlbum: The Living Infinite (L'infinit de vida)

Were you here to watch me,
Lletres que significa: Eren aquí per mirar-me,
Fall on my knees?
Lletres que significa: Caure als genolls?
You've done it again,
Lletres que significa: Ho he fet una altra vegada,
I'm out of reach
Lletres que significa: Estic fora del seu abast
What was the reason?
Lletres que significa: Quina va ser la raó?
What was the cause?
Lletres que significa: Quina va ser la causa?
For you to be able,
Lletres que significa: Per a poder,
To change who I was
Lletres que significa: Per canviar qui era jo

But, you, can't, leech from me
Lletres que significa: Però, vostè, no pot, Sangonera de mi
Now, there's, nothing, to, fear
Lletres que significa: Ara, no hi és, res, a, por

Your wrath keeps setting me aside
Lletres que significa: Seva ira manté posar-me un costat
How will I ever know?
Lletres que significa: Com jo mai no sabrà?
(Tell me why)
Lletres que significa: (Dir jo per què)

Is it work to cut through,
Lletres que significa: És això treball per travessar,
The state that I'm in?
Lletres que significa: L'estat que sóc de?
When our almighty mother,
Lletres que significa: Quan nostra mare Totpoderós,
Constantly wins
Lletres que significa: Constantment guanya
But I'm not here to fight you,
Lletres que significa: Però jo no sóc aquí per lluitar contra vostè,
You gave me life
Lletres que significa: Vostè em va donar la vida
But I won't understand,
Lletres que significa: Però no entenc,
If I was put out to die
Lletres que significa: Si em van posar a morir

But, you, can't, leech from me
Lletres que significa: Però, vostè, no pot, Sangonera de mi
Now, there's, nothing, to, fear
Lletres que significa: Ara, no hi és, res, a, por

Your wrath keeps setting me aside
Lletres que significa: Seva ira manté posar-me un costat
How will I ever know?
Lletres que significa: Com jo mai no sabrà?
(Tell me why)
Lletres que significa: (Dir jo per què)
Your wrath keeps telling me I'm fine
Lletres que significa: La ira em continua dient que estic bé
But I feel like I need it though
Lletres que significa: Però crec que necessito-encara que
(Tell me why)
Lletres que significa: (Dir jo per què)

The right time to reveal the rapture
Lletres que significa: El moment adequat per revelar el rapte
I want to know where mistakes are left
Lletres que significa: Vull saber on es queden els errors
The truth hurts, but I feel like I served well
Lletres que significa: La veritat fa mal, però em sento com em va servir bé
I hope to live again, cope with the lapse
Lletres que significa: Espero viure una altra vegada, front l caducarà
The lapse
Lletres que significa: L caducarà

The creation,
Lletres que significa: La creació,
I've erased
Lletres que significa: Jo he esborrat
So enrich me,
Lletres que significa: Així enriquir-me,
I won't fail
Lletres que significa: Jo no fallar
I will never,
Lletres que significa: Ho faré mai,
Trace your path
Lletres que significa: Traçar el seu camí
But I will challenge
Lletres que significa: Però vaig a impugnar
And dispose all my wrath
Lletres que significa: I disposar de tota la meva ira

But, you, can't, leech from me
Lletres que significa: Però, vostè, no pot, Sangonera de mi
(leech from me)
Lletres que significa: (Sangonera de mi)
Now, there's, nothing, to, fear
Lletres que significa: Ara, no hi és, res, a, por

Your wrath keeps setting me aside
Lletres que significa: Seva ira manté posar-me un costat
How will I ever know?
Lletres que significa: Com jo mai no sabrà?

Were you here to watch me,
Lletres que significa: Eren aquí per mirar-me,
Fall on my knees?
Lletres que significa: Caure als genolls?
You've done it again,
Lletres que significa: Ho he fet una altra vegada,
I'm out of reach
Lletres que significa: Estic fora del seu abast
What was the reason?
Lletres que significa: Quina va ser la raó?
What was the cause?
Lletres que significa: Quina va ser la causa?
For you to be able,
Lletres que significa: Per a poder,
To change who I was
Lletres que significa: Per canviar qui era jo
Leech-9 (Sangonera-9) Lletres de cançons Leech-9 (Sangonera-9) Lletres de cançons-2