A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Life, Love & Other Mysteries-1 (Vida, amor 59 altres misteris-1)

You tell me no one would love you
Lletres que significa: Em dius que ningú et estimaria
if they could see deep inside.
Lletres que significa: Si pot veure interior.
You say your friends might desert you
Lletres que significa: Dius que els seus amics podrien del desert
if they knew the truth you hide.
Lletres que significa: Si ells saberen la veritat que amaga.
Well, there's one who knows you better
Lletres que significa: Bé, hi ha un que sap que millor
than you know yourself.
Lletres que significa: que et coneixes a tu mateix.
And he still loves you more
Lletres que significa: I encara li encanta més
than anybody else.
Lletres que significa: que ningú.

Chorus:
Lletres que significa: Cor:
Jesus doesn't care
Lletres que significa: Jesús no li importa
what you've done before.
Lletres que significa: el que has fet abans.
How you've rebelled
Lletres que significa: Com he es va revoltar
or slammed the door.
Lletres que significa: o va tancar la porta.
No matter how far you've run
Lletres que significa: No importa el lluny que he corregut
or how long you've been untrue,
Lletres que significa: o quant de temps has estat fals,
Jesus doesn't care;
Lletres que significa: Jesús no li importa;
he still offers forgiveness to you.
Lletres que significa: ell encara t'ofereix el perdó.

For so long you've run from the father
Lletres que significa: Durant tant de temps he corre del pare
into a life of sin.
Lletres que significa: en una vida de pecat.
And each time he lovingly called you,
Lletres que significa: I cada vegada es diu afectuosament
you turned your back on him.
Lletres que significa: es girava l'esquena en ell.
No matter if your failures are great or small;
Lletres que significa: No importa si els seus fracassos són gran o petita;
there's no way to hide them, he already knows them all.
Lletres que significa: hi ha cap manera d'amagar-los, ell ja sap tots ells.

Repeat Chorus
Lletres que significa: Repetir el cor

How many tears will you cry
Lletres que significa: Quantes llàgrimes es plores
til you cry out to the father?
Lletres que significa: fins que cridar al pare?
So many tears.
Lletres que significa: Tantes llàgrimes.
An honest plea for mercy
Lletres que significa: Una honesta súplica de clemència
he will not deny.
Lletres que significa: ell no negarà.
Trust him and you're gonna find.
Lletres que significa: Confia en que ell i et vas a trobar.

Repeat Chorus
Lletres que significa: Repetir el cor
Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons-2 Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons-3 Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons-4
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Jesús no cura-1 que es recullen a l'àlbum de Vida, amor 59 altres misteris-1 creat per Singer Punt de Gràcia. Podeu llegir la següent versió de text de Jesús no cura-1. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Jesús no cura-1. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Punt de Gràcia. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Jesús no cura-1 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Jesús no cura-1 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Jesús no cura-1 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Punt de Gràcia