A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Crec en tu (cançó de dedicació) -1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: A Thousand Little Things-1 (Mil coses poc-1)

Give your heart though it might make you a fool
Lletres que significa: Donar el seu cor, encara que es podria fer un ximplet
Go reach out and break some of the ruse
Lletres que significa: Van arribar i trenca amb alguns de l'ardit
Don’t settle, hold out for something more
Lletres que significa: No establir-se, mantenir fora per a alguna cosa més
Find the truth that you’ve been searching for
Lletres que significa: Trobar la veritat que he estat buscant

Let your eyes show what’s in your soul
Lletres que significa: Deixar que els seus ulls mostrar què hi ha a la teva ànima
And let your hands say you’re not alone
Lletres que significa: I deixar les mans diuen que no estàs sol
Find a love that loves you strong and kind
Lletres que significa: Trobar un amor que t'estima forta i amable
Change the world with what is deep inside
Lletres que significa: Canviar el món amb què és profund dins

I believe in angels, I believe in love
Lletres que significa: Jo crec en Àngels, crec en l'amor
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lletres que significa: Crec que hi vindrà un moment que hi trobaràs el que has estat somiant
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lletres que significa: Dibuixar o guanyar o perdre, qualsevol camí que triï
I believe in you
Lletres que significa: Creu que

Find yourself though you weren’t even lost
Lletres que significa: Trobar-se encara que no estaven fins i tot perdut
Be who you are and don’t be who you’re not
Lletres que significa: Ser qui ets i no ser qui no ets
Take a stand, don’t linger on the fence
Lletres que significa: Prendre una parada, no s'aturen en la tanca
With careful stance but lingered consequence
Lletres que significa: Amb la postura acurada però es va quedar conseqüència

I believe in angels (I believe in angels)
Lletres que significa: Jo crec en àngels (crec en àngels)
I believe in love (I believe in love)
Lletres que significa: Crec en l'amor (crec que en l'amor)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lletres que significa: Crec que hi vindrà un moment que hi trobaràs el que has estat somiant
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lletres que significa: Crec en les postes de sol, crec en l'oració
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lletres que significa: Crec que hi ha esperança perquè hi ha algú per aquí que es preocupa
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lletres que significa: Dibuixar o guanyar o perdre, qualsevol camí que triï
I believe in you
Lletres que significa: Creu que

I believe in you
Lletres que significa: Creu que

When it’s time to let you go
Lletres que significa: Quan és el moment de deixar-te anar
You’re in my heart and in my soul
Lletres que significa: Estàs en el meu cor i en la meva ànima
And more than anything
Lletres que significa: I més que res
I hope you know
Lletres que significa: Espero que sàpigues

I believe in Jesus, I believe in God
Lletres que significa: Vaig creure en Jesús, crec en Déu
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Lletres que significa: Crec que hi vindrà un moment que hi trobaràs el que has estat somiant (somiant)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lletres que significa: Crec en les postes de sol, crec en l'oració
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lletres que significa: Crec que hi ha esperança perquè hi ha algú per aquí que es preocupa
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lletres que significa: Dibuixar o guanyar o perdre, qualsevol camí que triï
I believe in you
Lletres que significa: Creu que

I believe in you
Lletres que significa: Creu que
I believe in you
Lletres que significa: Creu que
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Crec en tu (cançó de dedicació) -1) Lletres de cançons I Believe in You (Dedication Song)-1 (Crec en tu (cançó de dedicació) -1) Lletres de cançons-2
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Crec en tu (cançó de dedicació) -1 que es recullen a l'àlbum de Mil coses poc-1 creat per Singer Punt de Gràcia. Podeu llegir la següent versió de text de Crec en tu (cançó de dedicació) -1. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Crec en tu (cançó de dedicació) -1. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Punt de Gràcia. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Crec en tu (cançó de dedicació) -1 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Crec en tu (cançó de dedicació) -1 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Crec en tu (cançó de dedicació) -1 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Punt de Gràcia