A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Exerceix tot-2) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: No Changin' Us-2 (Cap Changin'ens-2)

Waiting for that other shoe to drop
Lletres que significa: Esperant que altre sabata a caure
And you swear this world's gonna come to a stop
Lletres que significa: I et juro anant de aquest món a venir a una aturada
Drowning on dry land a can't come up for air
Lletres que significa: S'ofega en terra ferma un no pot arribar per aire
Your knees are so weak and you look at that mountain
Lletres que significa: Els genolls estan tan febles i ens fixem en la muntanya
Say there's no way over and no way around it
Lletres que significa: Dir que ja és massa llarg i de cap manera al seu voltant
And it feels like you're so far from home
Lletres que significa: I se sent com si estiguessis tan lluny de casa
Even God's not there
Lletres que significa: Fins i tot Déu no hi ha
But
Lletres que significa: Però

Oh but every single sparrow flying
Lletres que significa: Ah però cada Pardal sol volant
And every broken soul that's crying
Lletres que significa: I cada ànima trencada que està plorant
He can see yeah you're in His reach
Lletres que significa: Va veure sí que està en el seu abast
If He can hold an ocean back with one little shore
Lletres que significa: Si pot sostenir un oceà torna amb una costa poc
Then what's all this worry and doubting for
Lletres que significa: Llavors què és tot aquest preocupació i dubtant per
Oh I believe He holds everything
Lletres que significa: Ah crec que manté tot

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Lletres que significa: Quan és tard a la nit i que està mirant la pila de rebuts
It don't add up and you don't know how it will
Lletres que significa: No quadren, i no saps com quedaran
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Lletres que significa: Aferrar-se a la fe de la seva mare amb una oració a mitja
But you still don't know
Lletres que significa: Però encara no sé
When the anchor man breaks in on your TV
Lletres que significa: Quan trenca l'home d'ancoratge a la seva TV
And says these times they won't be easy
Lletres que significa: I diu que aquests moments no serà fàcils
And fear sets in and you wanna give in
Lletres que significa: I estableix la por i vol donar
Just let it go
Lletres que significa: Només deixar-lo anar
Oh let it go
Lletres que significa: Ah deixar-lo anar

Every single sparrow flying
Lletres que significa: Cada Pardal sol volant
And every broken soul that's crying
Lletres que significa: I cada ànima trencada que està plorant
He can see yeah you're in His reach
Lletres que significa: Va veure sí que està en el seu abast
If he can hold an ocean back with one little shore
Lletres que significa: Si pot sostenir un oceà torna amb una costa poc
Then what's all this worry and doubting for
Lletres que significa: Llavors què és tot aquest preocupació i dubtant per
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Lletres que significa: Ah crec, sí que crec que té tot, té tot el
He Holds Everything-2 (Exerceix tot-2) Lletres de cançons
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Exerceix tot-2 que es recullen a l'àlbum de Cap Changin'ens-2 creat per Singer Punt de Gràcia. Podeu llegir la següent versió de text de Exerceix tot-2. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Exerceix tot-2. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Punt de Gràcia. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Exerceix tot-2 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Exerceix tot-2 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Exerceix tot-2 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Punt de Gràcia