A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Free Indeed-2 (Lliure de fet-2) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-2 (Lliure de Fly-2)

Can you think of the way that we used to be
Lletres que significa: Pots pensar en la manera que estem acostumats a ser
We were young, full of hopes and full of dreams
Lletres que significa: Érem gent jove, ple d'esperances i ple de somnis
Look around what has happened in between
Lletres que significa: Miri al seu voltant el que ha passat entre
Living life can steal your hope away it seems
Lletres que significa: Viure la vida pot robar la seva esperança distància que sembla

Dream again
Lletres que significa: Nou somni
Oh, you're like a child who's waiting to become
Lletres que significa: Ah, ets com un nen que espera convertir-se en

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
The Son has come to free us
Lletres que significa: El fill ha arribat a alliberar-nos
Set your eyes on Jesus
Lletres que significa: Posar els ulls en Jesús
Your free now
Lletres que significa: Seva gratis ara
Know that you are free indeed
Lletres que significa: Saber que estan lliures de fet
To love, to live, to dream
Lletres que significa: A estimar, per viure, per somiar
To love as He has loved you
Lletres que significa: D'estimar com ell ha estimat
To live like He's among you
Lletres que significa: Viure que està entre vosaltres
To dream now
Lletres que significa: Somiar ara
Know that you are free indeed
Lletres que significa: Saber que estan lliures de fet

When your world is a dark and lonely place
Lletres que significa: Quan el seu món és un lloc fosc i sol
Turn your eyes from yourself and seek His face
Lletres que significa: Girar els ulls de tu mateix i buscar la cara
There's hope in His open arms
Lletres que significa: Hi ha esperança en els seus braços oberts
And a peace that's gonna free your heart and mind
Lletres que significa: I una pau que va a alliberar el seu cor i la ment

Breathe again
Lletres que significa: Respirar una altra vegada
Oh, you're free to fly and young to run
Lletres que significa: Oh, ets lliure volar i jove per córrer

[Repeat Chorus]
Lletres que significa: [Repeteix cor]

But for me to live is Christ
Lletres que significa: Però per a mi viure és Crist
That would be no sacrifice
Lletres que significa: Que seria cap sacrifici
I freely give Him all my life
Lletres que significa: Lliurement li donen tota la meva vida

[Repeat Chorus]
Lletres que significa: [Repeteix cor]
Free Indeed-2 (Lliure de fet-2) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia