A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Cor sense por-3) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: How You Live-1 (Com vostè viu-1)

For even the most trusting soul
Lletres que significa: Per l'ànima més confiada
This world can be a scary place
Lletres que significa: Aquest món pot ser un lloc de por
So much that we can't control
Lletres que significa: Tant que no podem controlar
In every moment that we face
Lletres que significa: En cada moment que tenim

When a thousand what ifs
Lletres que significa: Quan mil què passaria si.
Whisper in our ears
Lletres que significa: Xiuxiueig a nostres orelles
We remember who's we are
Lletres que significa: Recordem que és els
And watch them disappear
Lletres que significa: I veure'ls desapareixen

I wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure amb un cor sense por
Courage that's coming from trust in God
Lletres que significa: Valor que està venint de confiança en Déu
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Lletres que significa: -Lo constantment està guiant me encara que el camí sembla fosc
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure, vull viure amb un cor sense por

There are worries chasing everyone
Lletres que significa: Hi ha preocupacions perseguint tothom
It's evident in times like these
Lletres que significa: És evident en temps com aquests
But I have found the confidence that comes
Lletres que significa: Però he trobat la confiança que ve
From time I spend on my knees
Lletres que significa: De temps dedico als genolls

There's a truth I'm holding onto
Lletres que significa: Hi ha una veritat que estic sostenint a
As these days unfold
Lletres que significa: Com es desenvolupen aquests dies
Greater is He, God is in you
Lletres que significa: Major és ell, Déu està en tu
And hear it in the world
Lletres que significa: I escoltar-lo en el món

I wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure amb un cor sense por
Courage that's coming from trust in God
Lletres que significa: Valor que està venint de confiança en Déu
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Lletres que significa: -Lo constantment està guiant me encara que el camí sembla fosc
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure, vull viure amb un cor sense por

He's my strength, He's my shelter
Lletres que significa: Ell és la meva força, ell és el meu refugi
He is with me all the way
Lletres que significa: Ell està amb mi tot el camí
He's my light and my salvation
Lletres que significa: És la meva llum i la meva salvació
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Lletres que significa: Quals seré por, dels quals seré por?

I wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure amb un cor sense por
Courage that's coming from trust in God
Lletres que significa: Valor que està venint de confiança en Déu
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Lletres que significa: -Lo constantment està guiant me encara que el camí sembla fosc, sí

I wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure amb un cor sense por
Courage that's coming from trust in God
Lletres que significa: Valor que està venint de confiança en Déu
It's constantly guiding me though the road is dark
Lletres que significa: -Lo constantment està guiant me encara que el camí és fosc
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lletres que significa: Vull viure, vull viure amb un cor sense por

With a fearless heart, with a fearless heart
Lletres que significa: Amb un cor sense por, amb un cor sense por
With a fearless heart
Lletres que significa: Amb un cor sense por


Fearless Heart-3 (Cor sense por-3) Lletres de cançons Fearless Heart-3 (Cor sense por-3) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia