A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Blau cel-77) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-1 (Lliure de Fly-1)

On days of gray
Lletres que significa: Dies de gris
When doubt clouds my view
Lletres que significa: Quan dubte núvols meva opinió
It's so hard to see past my fears
Lletres que significa: És tan difícil veure davant els meus temors
My strength seems to fade
Lletres que significa: Meva força sembla esvair-se
And it's all I can do
Lletres que significa: I és tot el que pot fer
To hold on, 'til the light reappears
Lletres que significa: D'agafar, til torna a aparèixer la llum
Still, I believe though some rain's bound to fall
Lletres que significa: Encara, vaig creure que una mica de pluja és obligat a caure
That you're here next to me
Lletres que significa: Que ets aquí al meu costat
And you're over it all
Lletres que significa: I ets més de tot

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
Lord, the sky's still blue
Lletres que significa: Senyor, el cel és blau encara
For my hope is in you
Lletres que significa: Per la meva esperança és en tu
You're my joy
Lletres que significa: Ets la meva alegria
You're the dream that's still alive
Lletres que significa: Ets el somni que encara és viu
Like the wind at my back
Lletres que significa: Com el vent a la meva esquena
And the sun on my face
Lletres que significa: I el sol a la cara
You are life
Lletres que significa: Ets la vida
You're grace
Lletres que significa: Ets Gràcia
You are blue skies
Lletres que significa: Ets el cel blau
You're my blue skies
Lletres que significa: Ets el meu cel blau

When nights are long
Lletres que significa: Quan són les nits llargues
Seems the dark has no end
Lletres que significa: Sembla que la foscor té cap extrem
Still we walk on in light of the truth
Lletres que significa: Encara podem trepitjar a la llum de la veritat
For waiting beyond
Lletres que significa: Per a l'espera més enllà
Where the morning begins
Lletres que significa: On comença el matí
Is the dawn, and you're mercy anew
Lletres que significa: És l'Alba, i ets Misericòrdia nou
Oh, to believe we're alive in you're love
Lletres que significa: Ah, per creure que som vius en tu ets l'amor
There is so much to see
Lletres que significa: Hi ha molt per veure
If we keep looking up
Lletres que significa: Si vam seguir buscant

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]

You fill the heavens with hope and a higher love
Lletres que significa: Omple el cel amb esperança i un amor més gran
A picture, a promise for life
Lletres que significa: Una imatge, una promesa de per vida
Blue Skies-77 (Blau cel-77) Lletres de cançons Blue Skies-77 (Blau cel-77) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia