A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Perquè són-2) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: How You Live-2 (Com vostè viu-2)

Infinite beauty, humbly and faint
Lletres que significa: Bellesa infinita, humilment i dèbil
In a mortal and breakable body You came
Lletres que significa: En un cos mortal i fràgils que venia
To rescue our souls from the debts they were in
Lletres que significa: Per rescatar les nostres ànimes de deutes que estaven en
Because of, in spite of, to cover my sins
Lletres que significa: A causa de, a Malgrat de, per cobrir els meus pecats

Master and servant together in one
Lletres que significa: Mestre i criat en un
Come to redeem what our hearts had undone
Lletres que significa: Vingut a redimir els nostres cors havien desfet
Saviour of all, come to gather his kin
Lletres que significa: Salvador de tot, venir a recollir els seus familiars
Because of, in spite of, to cover my sins
Lletres que significa: A causa de, a Malgrat de, per cobrir els meus pecats

Holy, unbreakable, infinite God
Lletres que significa: Déu sagrat, irrompible, infinit
Ever unchanging in all that You are
Lletres que significa: Mai no canvia en tot el que s
Light of the world and the sun and the stars
Lletres que significa: Llum del món i el sol i les estrelles
You are I am and I am because You are
Lletres que significa: Són sóc i sóc perquè ets

Shepherd and pastured a wandering sheep
Lletres que significa: Shepherd i una ovella errant de pasturatge
Gave up His life so our own we could keep
Lletres que significa: Va donar cap amunt de la seva vida tan nostra pròpia podien mantenim
Soldier in battle for souls He might win
Lletres que significa: Soldat a la batalla per les ànimes que podria guanyar
Because of, in spite of, to cover my sins
Lletres que significa: A causa de, a Malgrat de, per cobrir els meus pecats

Holy, unbreakable, infinite God
Lletres que significa: Déu sagrat, irrompible, infinit
Ever unchanging in all that You are
Lletres que significa: Mai no canvia en tot el que s
Light of the world and the sun and the stars
Lletres que significa: Llum del món i el sol i les estrelles
You are I am and I am because You are
Lletres que significa: Són sóc i sóc perquè ets

Humbly forsaking His heavenly seat
Lletres que significa: Humilment renegar del seu seient celestial
Beaten, bloodied and washing my feet
Lletres que significa: Batut, ensangonat i rentant els peus
Opened our eyes to what loving it means
Lletres que significa: Obrir els ulls a què encantant mitjà
The blood on my hands is what washes me clean
Lletres que significa: La sang a les meves mans és què em renta net

Holy, unbreakable, infinite God
Lletres que significa: Déu sagrat, irrompible, infinit
Ever unchanging in all that You are
Lletres que significa: Mai no canvia en tot el que s
Light of the world and the sun and the stars
Lletres que significa: Llum del món i el sol i les estrelles
You are I am and I am because You are
Lletres que significa: Són sóc i sóc perquè ets

Holy, unbreakable, infinite God
Lletres que significa: Déu sagrat, irrompible, infinit
Ever unchanging in all that You are
Lletres que significa: Mai no canvia en tot el que s
Light of the world and the sun and the stars
Lletres que significa: Llum del món i el sol i les estrelles
You are I am and I am
Lletres que significa: Són sóc i sóc
You are I am and I am because You are
Lletres que significa: Són sóc i sóc perquè ets
Because You Are-2 (Perquè són-2) Lletres de cançons Because You Are-2 (Perquè són-2) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia