A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angels We Have Heard on High-30 (Àngels hem sentit el High-30) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Tennessee Christmas: A Holiday Collection (Tennessee Nadal: Una col·lecció de vacances)

Angels we have heard on high,
Lletres que significa: Hem sentit en les altures, Àngels
Singing sweetly through the night,
Lletres que significa: Cant dolçament tota la nit,
And the mountains in reply
Lletres que significa: I les muntanyes de resposta
Echoing their brave delight.
Lletres que significa: Fent-se ressò de la seva valent delit.

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
Gloria in excelsis Deo.
Lletres que significa: Gloria a excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
Lletres que significa: Gloria a excelsis Deo.

Shepherds, why this jubilee?
Lletres que significa: Pastors, per què aquest Jubileu?
Why these songs of happy cheer?
Lletres que significa: Per què aquestes cançons d'alegria feliç?
What great brightness did you see?
Lletres que significa: Quin gran brillantor has vist?
What glad tiding did you hear?
Lletres que significa: Quin tiding feliç has conegut?

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]

Come to Bethlehem and see
Lletres que significa: Arriben a Betlem i veure
Him whose birth the angels sing;
Lletres que significa: Ell el naixement els àngels canten;
Come, adore on bended knee
Lletres que significa: Vine, adoro el genoll corbat
Christ, the Lord, the new-born King.
Lletres que significa: Crist, el Senyor, el rei acabat de néixer.

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]

See him in a manger laid
Lletres que significa: Veure-ho en una menjadora establert
Whom the angels praise above;
Lletres que significa: Qui els àngels lloar anteriorment;
Mary, Joseph, lend your aid,
Lletres que significa: Maria, Joseph, prestar la seva ajuda,
While we raise our hearts in love.
Lletres que significa: Mentre elevem els nostres cors en amor.

[Chorus]
Lletres que significa: [Cor]
Angels We Have Heard on High-30 (Àngels hem sentit el High-30) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia