A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All That I Need-7 (Tot el que he necessitat-7) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-1 (Lliure de Fly-1)

Sometimes I know you can read my mind;
Lletres que significa: Vegades sé que pot llegir la meva ment;
deep down inside where my fears are hiding.
Lletres que significa: fons interior on s'amaguen els meus temors.
Whisper so tender the way that you do.
Lletres que significa: Xiuxiueig tan tendre el camí que fas.
There's a love that's forever
Lletres que significa: Hi ha un amor que és per sempre
I've found in you.
Lletres que significa: He trobat en tu.
I know sometimes I ask you for the moon.
Lletres que significa: Sé que a vegades li demano la lluna.
Reach for a star and I long to hold you.
Lletres que significa: Arribar a una estrella i llarg I mantenir vostè.
How can this love be so simple for you?
Lletres que significa: Com pot aquest amor es tan simple per a vostè?
That you reach out and touch me,
Lletres que significa: Que es arribar i tocar a mi,
and suddenly I see
Lletres que significa: i de sobte veig

Chorus:
Lletres que significa: Cor:
All that I need is you.
Lletres que significa: Tot el que necessito és vostè.
Always forever with you.
Lletres que significa: Sempre sempre amb vosaltres.
I feel your love,
Lletres que significa: Em sento el teu amor,
and I realize
Lletres que significa: i m'adono
all I ever needed was you;
Lletres que significa: tot el que mai necessitava era
just you.
Lletres que significa: només vostè.

Once in a while a dream will come true.
Lletres que significa: De tant en tant un somni es farà realitat.
A moment in time created by you.
Lletres que significa: Un moment en el temps que has creat.
Things less important start falling away.
Lletres que significa: Les coses menys importants comencen despresos.
There's a truth down inside me,
Lletres que significa: Hi ha una veritat avall dins meu,
and I hear my heart say
Lletres que significa: i sento dir el meu cor

Repeat Chorus
Lletres que significa: Repetir el cor

I remember a time
Lletres que significa: Recordo una vegada
when love was so hard to find.
Lletres que significa: Quan l'amor era tan difícil de trobar.
I was never really satisfied,
Lletres que significa: Mai vaig ser realment satisfet,
needing what I just denied.
Lletres que significa: necessitat que jo només va negar.
Oh, but now I see
Lletres que significa: Oh, però ara veig
so suddenly.
Lletres que significa: Així de sobte.

Repeat Chorus
Lletres que significa: Repetir el cor
All That I Need-7 (Tot el que he necessitat-7) Lletres de cançons All That I Need-7 (Tot el que he necessitat-7) Lletres de cançons-2 All That I Need-7 (Tot el que he necessitat-7) Lletres de cançons-3 All That I Need-7 (Tot el que he necessitat-7) Lletres de cançons-4

Més àlbums de Punt de Gràcia