who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All New Low-1 (Tots els nous baixa-1) Lletres de cançons

Artistes: No Warning (Sense previ avís)

Àlbum: Ill Blood (Sang malalt)

This is my way of laughing in your face
Lletres que significa: Això és la meva manera de riure a la cara
Taking what I've learned and saying 'fuck this place'
Lletres que significa: Prendre el que he après i dient "merda aquest lloc"
Greedy little hands don't think I see
Lletres que significa: Cobdiciosos petites mans no penso, que jo veig
But now I know I'm sleeping with the enemy
Lletres que significa: Però ara sé que estic dormint amb l'enemic
What I hold in my fist I won't let go for a price
Lletres que significa: El que tinc en el meu puny que no deixar-se per un preu
A chance to be me I won't think twice
Lletres que significa: L'oportunitat de ser jo que no penso dues vegades
Can only see myself doing what I'm doing now
Lletres que significa: Només veig fent el que estic fent ara
Don't want to look to my future, I don't know how
Lletres que significa: No vol mirar per al meu futur, no sé com
Who's it gonna be that fills your big name
Lletres que significa: Que es va a ser que omple el seu renom
While you sleep with one eye open in the hall of shame
Lletres que significa: Mentre vostè dorm amb un ull obert a la sala de la vergonya
Is it time for a career change?
Lletres que significa: És el moment per a un canvi de carrera?
I won't be your stepping stone
Lletres que significa: No vaig a ser el seu trampolí
I'll do fine on my own ?
Lletres que significa: Vaig a fer bé en el meu propi?
It has been reached - An all new low
Lletres que significa: S'ha estat assolit - una nova baixa
What do I do? Where do I go?
Lletres que significa: Què puc fer? On puc anar?
Are we using our brains 'cause it doesn't show
Lletres que significa: Fem un ús nostre cervell perquè no Mostra
We gotta take it while we can
Lletres que significa: Hem de prendre mentre ens pot
I know the opportunity won't rise again
Lletres que significa: Sé que l'oportunitat no aixecarà de nou
Searching and searching just to feel confused
Lletres que significa: Buscant i buscant per només se sent confós
But I won't be defeated, I won't be abused
Lletres que significa: Però no serà derrotat, no ser abusat
Still the same as before, this time with a little more
Lletres que significa: Encara el mateix que abans, aquesta vegada amb una mica més
I'll do fine on my own
Lletres que significa: Vaig a fer bé en el meu propi
It has been reached - An all new low
Lletres que significa: S'ha estat assolit - una nova baixa
What do I do? Where do I go?
Lletres que significa: Què puc fer? On puc anar?
Are we using our brains 'cause it doesn't show
Lletres que significa: Fem un ús nostre cervell perquè no Mostra
It doesn't show! This is my sacrifice I go through everyday
Lletres que significa: No Mostra! Aquest és el meu sacrifici que passen per cada dia
Just so I can be here 'cause anywhere else wouldn't feel the same
Lletres que significa: Tan puc ser aquí perquè en qualsevol altre lloc no sentiria el mateix
Fuck it!
Lletres que significa: Follar-lo!
All New Low-1 (Tots els nous baixa-1) Lletres de cançons
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Tots els nous baixa-1 que es recullen a l'àlbum de Sang malalt creat per Singer Sense previ avís. Podeu llegir la següent versió de text de Tots els nous baixa-1. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Tots els nous baixa-1. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Sense previ avís. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Tots els nous baixa-1 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Tots els nous baixa-1 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Tots els nous baixa-1 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.