A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Да, аз вярвам-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Free to Fly-1 (Свободен да летя-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Песни значение: Думи & музика от Джоел Линдзи & Тони дърво

When I said that I would follow
Песни значение: Когато казах, че ще следват
It was with an honest heart
Песни значение: Тя е с честно сърце
But I didn't fully understand the cost
Песни значение: Но аз не разбирам напълно разходите
'cause there are saints throughout the ages
Песни значение: защото има светци през вековете
And there are those today
Песни значение: И там са тези от днес
Who show us what it really means to carry the cross
Песни значение: Кой да ни покаже какво наистина означава да си носи кръста
That only fuels my devotion
Песни значение: Че само горива моята преданост
No matter what comes I will say
Песни значение: Без значение какво идва ще кажа

(chorus)
Песни значение: (припев)
Yes, I believe
Песни значение: Да, аз вярвам
I believe with all that is in me
Песни значение: Вярвам, че с всичко, което е в мен
Yes, I believe
Песни значение: Да, аз вярвам
Though the world rises up against me
Песни значение: Въпреки, че света се издига срещу мен
I will be faithful
Песни значение: Ще бъде верен
To the choice I have made
Песни значение: За избор са направили
I am determined
Песни значение: Аз съм решен
I will not be ashamed
Песни значение: Аз няма да се срамувам
To live so the whole world can see
Песни значение: Да живеят така че целият свят може да видите
That yes, I believe
Песни значение: Това да, вярвам, че

There will never be a reason
Песни значение: Никога няма да има причина
To lose this confidence
Песни значение: Да загубите това доверие
For I have found where my assurance lies
Песни значение: Защото са открили мястото, където ми осигуряване лъжи
It is not in my own power
Песни значение: Не е в моя собствен захранващ
But in who my savior is
Песни значение: Но в кой мой Спасител е
And the truth of this conviction
Песни значение: И истината на това убеждение
Makes me shout to the sky
Песни значение: Прави ме вика към небето

(repeat chorus)
Песни значение: (повторение на припева)

Yes, I believe he is risen
Песни значение: Да, вярвам, че той е възкръснал
Yes, I believe we are forgiven
Песни значение: Да, вярвам, че ние сме прости
Yes, I believe and one day we'll see him
Песни значение: Да, вярвам, и един ден ще го видя
And together we'll say
Песни значение: И заедно ние ще кажа

(repeat chorus)
Песни значение: (повторение на припева)

Yes, I Believe-1 (Да, аз вярвам-1) Текстове на песни Yes, I Believe-1 (Да, аз вярвам-1) Текстове на песни-2 Yes, I Believe-1 (Да, аз вярвам-1) Текстове на песни-3 Yes, I Believe-1 (Да, аз вярвам-1) Текстове на песни-4

Повече албуми от Точка на Грейс