A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-7 (Безполезно-7) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Point of Grace Gift Tin-1 (Точка на Грейс подарък калай-1)

I woke up today with a revelation
Песни значение: Събудих се днес с Откровение
An introduction to the truth
Песни значение: Въведение към истината
I knew the world was round
Песни значение: Знаех, че светът е кръгла
What goes up comes down
Песни значение: Това, което отива нагоре се свежда
And maybe I
Песни значение: И може би аз
Finally got it figured out
Песни значение: Най-после го измисли
Chorus
Песни значение: Припев
A moment is worthless
Песни значение: Момент е безполезно
No meaning, purpose
Песни значение: Няма смисъл, цел
Every breath is just wasted
Песни значение: Всеки дъх е просто губи
If you are not the center of my world
Песни значение: Ако не сте в центъра на моя свят
I'm just drifting, barely existing
Песни значение: Аз съм просто плаващи, едва съществуващите
Every minute without you
Песни значение: Всяка минута без теб
Is worthless
Песни значение: Е безполезно
You know the state of my condition
Песни значение: Знаете състоянието на състоянието ми
And yet you hold me anyway
Песни значение: И все пак да ме държи така или иначе
So I won't take a step unless it's your direction
Песни значение: Така няма да се върнем, освен ако не е вашата посока
Where was I
Песни значение: Къде беше
Before I finally realized
Песни значение: Преди най-накрая разбрах
Chorus
Песни значение: Припев
There's a void in my heart
Песни значение: Налице е празнота в сърцето ми
Where it's empty and dark
Песни значение: Където е празен и тъмен
Without You and Your love
Песни значение: Без вас и вашата любов
Lord, I'm broken apart
Песни значение: Господи аз съм разчупят
I surrender my life
Песни значение: Предавам моя живот
To be right where You are
Песни значение: Да бъде точно там, където сте
Worthless-7 (Безполезно-7) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс