A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I-17 (Кой съм I-17) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Who Am I?-19 (Кой съм аз? -19)

I've tried to wrap my mind around the thought of you
Песни значение: Опитах да приключи съзнанието ми около мисълта за теб
I stretched myself so far I nearly come unglued
Песни значение: Протегнах себе си досега почти дойде объркан
You hold the universe inside your hands
Песни значение: Държите Вселената вътре в ръцете си
Still you thought of me
Песни значение: Все пак си мислиш за мен

I can't believe
Песни значение: Не мога да повярвам
Is there no limit to your love for me
Песни значение: Има ли ограничение за вашата любов за мен
As shallow as this selfish heart can be
Песни значение: Плитък като това може да бъде егоист сърцето
You are the maker of reality
Песни значение: Вие сте създателят на реалността

And I stand in awe
Песни значение: И аз стоя в страхопочитание
You are God
Песни значение: Вие сте Бог

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
Who am I
Песни значение: Кой съм аз
To understand your ways
Песни значение: Да разбират постъпките си
Who am I
Песни значение: Кой съм аз
To give you anything but praise
Песни значение: Да ви даде нищо, но похвала
Who am I
Песни значение: Кой съм аз
To try and solve the mystery
Песни значение: Да се опита и решаване на загадката
Behind the heart and soul of all that I believe
Песни значение: Зад сърцето и душата на всички, че аз вярвам
Who am I
Песни значение: Кой съм аз

You're every reason for my heart to hope
Песни значение: Вие сте всеки причина за моето сърце да се надяваме
Creator of the things I've yet to know
Песни значение: Създател на неща, аз съм все още не знам
You are the river for my thirsty soul
Песни значение: Вие сте реката за душата ми жадни
You are my desire
Песни значение: Вие сте ми желание
You are God
Песни значение: Вие сте Бог

[Chorus]
Песни значение: [Хор]

I am your child
Песни значение: Аз съм си дете
I will follow, who am I?
Песни значение: Аз ще последва, кой съм аз?
You gave your life
Песни значение: Ти даде живота си
For my tomorrow
Песни значение: За моя утре

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
Who Am I-17 (Кой съм I-17) Текстове на песни Who Am I-17 (Кой съм I-17) Текстове на песни-2 Who Am I-17 (Кой съм I-17) Текстове на песни-3 Who Am I-17 (Кой съм I-17) Текстове на песни-4

Повече албуми от Точка на Грейс