A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When the Wind Blows-5 (Когато вятърът духа-5) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: When the Wind Blows-4 (Когато вятърът духа-4)

Night turns to daylight
Песни значение: Нощта се превръща в дневна светлина
And things are quite the same
Песни значение: И нещата са съвсем същото
You wake up and make up
Песни значение: Събуди се и се долива
Another day's routine
Песни значение: Друг ден рутинни
Then the sun begins to shine as if
Песни значение: След това слънцето започва да грее сякаш
The face of god were near
Песни значение: Лицето на Бога са били близо до
And a trumpet sound is played as if
Песни значение: И тромпет звук се играе, ако
All the world could hear
Песни значение: Целият свят може да чуете

[Chorus:]
Песни значение: [Припев:]
That's the day when the wind blows
Песни значение: Това е денят, когато вятърът духа
That's the day when the earth begins to move
Песни значение: Това е ден, когато земята започва да се движи
When the lion and the lamb start walking
Песни значение: Когато Лъвът и агнето започнете ходене
Two by two
Песни значение: Две по две
That's the day when the wind blows
Песни значение: Това е денят, когато вятърът духа
When the sky is torn in two
Песни значение: Когато небето е разкъсан на две
And the lord of lords in all his glory
Песни значение: И Господ на господарите във всичките му слава
Comes for you
Песни значение: Идвам за вас
Oh, when the wind blows
Песни значение: О, когато вятърът духа

Beside you, behind you
Песни значение: До теб, зад теб
Believers on their knees
Песни значение: Вярващите на колене
And somehow you know now
Песни значение: И някак си знаете сега
Everyone you see
Песни значение: Всеки, който види
So hand-in-hand you fly away
Песни значение: Така ръка в ръка да отлети
To meet him in the sky
Песни значение: За да се срещне с него в небето
This man that you have dreamed about
Песни значение: Този човек, който сте мечтали
He's right before your eyes
Песни значение: Той е пред очите ви

[Chorus: Repeat 2X]
Песни значение: [Припев: повторете 2 X]

That's the day when the earth begins to move
Песни значение: Това е ден, когато земята започва да се движи
When the lion and the lamb start walking
Песни значение: Когато Лъвът и агнето започнете ходене
Two by two
Песни значение: Две по две
When the wind blows
Песни значение: Когато вятърът духа
When the sky is torn in two
Песни значение: Когато небето е разкъсан на две
And the lord of lords in all his glory
Песни значение: И Господ на господарите във всичките му слава
Comes for you oh, when the wind blows
Песни значение: Идвам за вас о, когато вятърът духа
Well be swept away, swept away
Песни значение: Ами да изчезне, пометени
When the wind blows
Песни значение: Когато вятърът духа
When the Wind Blows-5 (Когато вятърът духа-5) Текстове на песни When the Wind Blows-5 (Когато вятърът духа-5) Текстове на песни-2

Повече албуми от Точка на Грейс