A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Няма нищо по-голямо от Грейс-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: No Changin' Us-1 (No Changin' Us-1)

What do you say to someone
Песни значение: Какво ще кажеш на някого
Who feels like they’ve lost it all
Песни значение: Кой се чувства като те са загубили всичко
Over the edge, with no one there to break their fall
Песни значение: Над ръба, с никой там, за да се прекъсне падането им
And what do you say to someone
Песни значение: И какво да ви кажа на някого
Who feels so unloved
Песни значение: Кой се чувства толкова необичан
Giving themselves away
Песни значение: Раздаването на самите
A little bit everyday
Песни значение: Малко бита всекидневен
Just to be good enough
Песни значение: Просто да бъде достатъчно добър

And what do you say to a hopeless soul
Песни значение: И какво да кажа, за безнадеждно душата
Who can’t remember their way home
Песни значение: Кой не помни пътя към дома
And everything is out of their control
Песни значение: И всичко е извън техния контрол

There is no valley
Песни значение: Там е не долина
There is no darkness
Песни значение: Няма тъмнина
There is no sorrow
Песни значение: Няма скръб
Greater than the grace of Jesus
Песни значение: По-голяма от милостта на Исус
There is no moment
Песни значение: Там е не момент
There is no distance
Песни значение: Там е не разстояние
There is no heartbreak
Песни значение: Там е не мъка
He can’t take you through
Песни значение: Той не може да ви преведе през
So before you think that you’re too lost to save
Песни значение: Така че, преди мислите, че сте твърде загубени за записване
Remember there is nothing greater than grace
Песни значение: Не забравяйте, няма нищо по-голямо от гратисен

What do you say to someone
Песни значение: Какво ще кажеш на някого
Whose life is on the line
Песни значение: Чийто живот е на линия
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Песни значение: И те са не сигурни какво се случва след последната си дъх във времето
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Песни значение: Какво ще кажеш на някой, който е изградил стена, вие не може да пробие
And it’s so hard for them to hear the truth
Песни значение: И това е толкова трудно за тях да чуят истината

What do you say to a life of regret
Песни значение: Какво казваш на живот на съжаление
That’s trying so hard to forget
Песни значение: Че се опитвате толкова усилено да забравят
What do you say to dreams unmet
Песни значение: Какво ще кажеш за сънищата неудовлетворени

Don’t lose heart
Песни значение: Не губете сърце
Don’t let go
Песни значение: Не си отивай
Don’t give up
Песни значение: Не се отказвайте
You are not alone
Песни значение: Вие не сте сами
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Няма нищо по-голямо от Грейс-1) Текстове на песни There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Няма нищо по-голямо от Грейс-1) Текстове на песни-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Няма нищо по-голямо от Грейс-1) Текстове на песни-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Няма нищо по-голямо от Грейс-1) Текстове на песни-4

Повече албуми от Точка на Грейс