A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-5 (Любовта на Христос-5) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: The Love of Christ-4 (Любовта на Христос-4)

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
How long (how long)
Песни значение: Колко дълго (колко време)
How wide (how wide)
Песни значение: Как широк (как широк)
Is the love of Christ
Песни значение: Е любовта на Христос
How deep (how deep)
Песни значение: Колко дълбоко (колко дълбоко)
How high (how high)
Песни значение: Колко високи (колко високи)
Is the love of Christ
Песни значение: Е любовта на Христос

It would take ten thousand lifetimes
Песни значение: Това ще отнеме десет хиляди животи
To comprehend, a love with no beginning
Песни значение: Да разберете, влюбен няма начало
A love that knows no end
Песни значение: Любовта, която знае, няма край

[Chorus]
Песни значение: [Хор]

More than any heart could measure or ever hold
Песни значение: Повече от всеки сърцето може да измери или винаги държа
His love could fill the oceans
Песни значение: Неговата любов да запълни океаните
'Til they overflowed
Песни значение: По-рано те преливат

[Chorus]
Песни значение: [Хор]

Higher than the mountains
Песни значение: По-високо от планините
Deeper than the ocean
Песни значение: По-дълбоко от океана
Farther than the reach of the sky
Песни значение: По-далеч от обсега на небето
Wider than the heavens
Песни значение: По-широка от небесата
Longer than forever
Песни значение: По-дълъг от завинаги
Greater is the love of Christ
Песни значение: По-голяма е любовта на Христос

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
The Love of Christ-5 (Любовта на Христос-5) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс