A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Даващия и подарък-2) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Home for the Holidays-13 (Дом за празниците-13)

Three men and a star in the sky
Песни значение: Трима мъже и една звезда в небето
Oh what I would give for a wisdom so bright
Песни значение: О какво бих дал за мъдрост толкова ярка
One girl with a journey to make
Песни значение: Едно момиче с едно пътуване да направи
Oh how I wish I was that brave
Песни значение: О, как аз да бях, че смели

Fearless, shameless, faith through the dark
Песни значение: Безстрашен, безсрамен, вяра чрез тъмно
How I wish I was as strong as they are
Песни значение: Как искам аз е толкова силна, колкото те са

You say come to me wait no more
Песни значение: Вие казвате идват да ме чака не повече
I give you all you're asking for
Песни значение: Давам ви всичко, което искаме
Forget the lies this world has told
Песни значение: Забравете лъжи, този свят е казал
I'll wrap your life in linen gold
Песни значение: Ще приключи живота си в бельо злато
I'm more than just only
Песни значение: Аз съм повече от просто само
One night that's holy
Песни значение: Една нощ, което е свято
I?m your star and I'm your wish
Песни значение: Аз? м си звезда и аз съм вашето желание
Cause I am both the giver and the gift
Песни значение: Защото аз съм едновременно за даващия и подарък

A child far away born in the night
Песни значение: Дете далеч роден през нощта
Too young to know what is meant for his life
Песни значение: Твърде млад да се знае какво е предназначен за живота си
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Песни значение: Той ще расте, но и той ще обичам повече от всеки може да
And the world's gonna see a light where he stands
Песни значение: И в света ще види светлина където той стои

He'll say come to me wait no more
Песни значение: Той ще каже, дойде да ме чака не повече
I give you all you're asking for
Песни значение: Давам ви всичко, което искаме

Forget the lies this world has told
Песни значение: Забравете лъжи, този свят е казал
I'll wrap your life in linen gold
Песни значение: Ще приключи живота си в бельо злато
I'm more than just only
Песни значение: Аз съм повече от просто само
One night that's holy
Песни значение: Една нощ, което е свято
I'm your star and I'm your wish
Песни значение: Аз съм си звезда и аз съм вашето желание
Cause I am both the giver and the gift
Песни значение: Защото аз съм едновременно за даващия и подарък

Christmas Eve, all I see
Песни значение: Бъдни вечер, всичко, което виждам
Is snow on the trees
Песни значение: Сняг по дърветата
And it's white and it glows
Песни значение: И това е бяло и че свети в тъмното
That's how I want to be
Песни значение: Това е как искате да се

And You say come to me wait no more
Песни значение: И ти каже Ела ми чакаме повече
I give you all you're asking for
Песни значение: Давам ви всичко, което искаме
Forget the lies this world has told
Песни значение: Забравете лъжи, този свят е казал
I'll wrap your life in linen gold
Песни значение: Ще приключи живота си в бельо злато
I'm more than just only
Песни значение: Аз съм повече от просто само
One night that's holy
Песни значение: Една нощ, което е свято
I'm your star and I'm your wish
Песни значение: Аз съм си звезда и аз съм вашето желание
Cause I am both the giver and the gift
Песни значение: Защото аз съм едновременно за даващия и подарък
The giver and the gift
Песни значение: Даващия и подарък
The Giver and the Gift-2 (Даващия и подарък-2) Текстове на песни The Giver and the Gift-2 (Даващия и подарък-2) Текстове на песни-2

Повече албуми от Точка на Грейс