A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slow Down-75 (Бавно надолу-75) Текстове на песни

Артисти: Nat King Cole (Нат Кинг Коул)

Албум: 101 Hits: Nat King Cole-2 (101 хитове: Нат Кинг Коул-2)

Say sister, whoa sister!
Песни значение: Казвам сестра, чакай сестра!
You've been travellin' too fast!
Песни значение: Вие сте били travellin' прекалено бързо!
I warn ya, yes warn ya,
Песни значение: Предупреждавам те, да предупреди я,
Say how long will it last?
Песни значение: Кажете колко дълго ще го последно?

You'd better slow down
Песни значение: Вие по-добре ще забави
Before there is a showdown,
Песни значение: Преди да има конфронтация,
Or else our love is gonna break down
Песни значение: Или пък любовта ни ще съборят
If you don't slow down!
Песни значение: Ако не се забави!

Baby, I've told ya,
Песни значение: Бебе, казах ти,
I do not wanna scold ya,
Песни значение: Не искам да ругае
These arms of mine just wanna hold ya,
Песни значение: Тези оръжия на мина просто искам да държа ya,
Until you slow down.
Песни значение: Докато бавно надолу.

You see a handsome face,
Песни значение: Виждате красив лицето,
And you forget your place
Песни значение: И да забравите вашето място
Here beside me;
Песни значение: Тук до мен;
While all I do is pray
Песни значение: Докато всичко, което правя е да се молят
That there will come a day
Песни значение: Че ще дойде ден
When you are free.
Песни значение: Когато сте свободен.

Free, free to love me,
Песни значение: Свободни свободни да ме обичаш,
No other loves above me;
Песни значение: Няма други обича горе me;
Sweetheart, you know that you can have me
Песни значение: Скъпа, вие знаете, че можете да ме
If you slow down!
Песни значение: Ако забави!

You see a handsome face,
Песни значение: Виждате красив лицето,
And you forget your place
Песни значение: И да забравите вашето място
Here beside me;
Песни значение: Тук до мен;
While all I do is pray
Песни значение: Докато всичко, което правя е да се молят
That there will come a day
Песни значение: Че ще дойде ден
When you are free.
Песни значение: Когато сте свободен.

Free, free to love me,
Песни значение: Свободни свободни да ме обичаш,
No other loves up above me;
Песни значение: Други обича нагоре над мен;
Sweetheart, you know that you can have me
Песни значение: Скъпа, вие знаете, че можете да ме
If you please slow down, down, down, down well!
Песни значение: Ако ви моля бавно, надолу, надолу, надолу, добре!
Slow Down-75 (Бавно надолу-75) Текстове на песни Slow Down-75 (Бавно надолу-75) Текстове на песни-2 Slow Down-75 (Бавно надолу-75) Текстове на песни-3 Slow Down-75 (Бавно надолу-75) Текстове на песни-4

Още песни от 101 хитове: Нат Кинг Коул-2

Повече албуми от Нат Кинг Коул