A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love-1 (Убежище на любовта-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Point of Grace-3 (Точка на грация-3)

Words & music by john mandeville
Песни значение: Думи & музика от Джон mandeville

Lord, I need for you to know
Песни значение: Господи аз трябва да знаете
It's only your love, I would die for
Песни значение: Тя е само вашата любов, ще умре за
So please say you'll never go
Песни значение: Така че моля кажете вие никога няма да отида
When you say that you'll stay
Песни значение: Когато ти казват, че ще остана
Words fall short of sentiment
Песни значение: Думите не стигат до настроения
As tears fall from my eyes
Песни значение: Като сълзите падат от очите ми
Cause hearts fail on all sides
Песни значение: Причина сърца не успяват от всички страни
While mine's safe inside
Песни значение: Докато мината е безопасно вътре

(chorus)
Песни значение: (припев)
Your refuge of love
Песни значение: Вашият убежище на любовта
Oh, you're my refuge of love
Песни значение: О ти си моето убежище на любовта
For so long, I never thought I'd find you
Песни значение: За толкова дълго време, аз никога не мислех аз ще ви намеря
Oh, you're my refuge of love
Песни значение: О ти си моето убежище на любовта
Love's never been so right
Песни значение: Любовта никога не е бил толкова прав
Love's never been so right
Песни значение: Любовта никога не е бил толкова прав
'cause I finally found a haven for my heart
Песни значение: защото най-накрая намери убежище за моето сърце
In your refuge of love
Песни значение: Във вашето убежище на любовта

Guess I believed you'd come and go
Песни значение: Предполагам, вярвах, че ще дойде и отиде
Like every other love in my life
Песни значение: Като всяка друга любов в живота ми
And, oh, I tried you so
Песни значение: И, о, аз tried ти така
Yet faithfully, your patience won my willingness
Песни значение: Все още вярно, вашето търпение спечели ми желание
And slowly it became clear to me
Песни значение: И бавно става ясно за мен
That you gave you life
Песни значение: Че ти даде живот
So I could spend mine in...
Песни значение: Така че мога да прекарам мина в...

(repeat chorus) 3x
Песни значение: (повторете Корус) 3 x

Refuge of Love-1 (Убежище на любовта-1) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс