A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Promise My Prayers-2 (Обещават ми молитви-2) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Girls of Grace-2 (Момичета на грация-2)

I'll cover, I'll cover you, I'll cover
Песни значение: Аз ще покрие, аз ще обхваща ви, ще обхваща
Hey now you know it's true
Песни значение: Ей сега вие знаете това е вярно
After all that we've been through
Песни значение: След всичко, което ние преживяхме
You can count on me
Песни значение: Можете да разчитате на мен
When it comes down to the end
Песни значение: Когато то се свежда до края
I will always be your friend
Песни значение: Аз винаги ще бъде ваш приятел
No matter where you go
Песни значение: Без значение къде отиваш
I want you to know now
Песни значение: Искам да знам сега

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
I promise my prayers
Песни значение: Аз обещавам моята молитва
I promise my heart
Песни значение: Обещавам, че моето сърце
I'll be thinking of you
Песни значение: Аз ще мисля за теб
Wherever you are
Песни значение: Където и да сте
When the daylight is done
Песни значение: Когато се прави лятно
When the night is so dark
Песни значение: Когато нощта е толкова тъмно
When I cannot be there
Песни значение: Когато не сте там
I promise my prayers
Песни значение: Аз обещавам моята молитва

Down each road we take
Песни значение: Надолу всеки път взимаме
We're joined together when we pray
Песни значение: Ние сме се присъедини заедно, когато ние се молим
No matter where life leads
Песни значение: Без значение къде живот води
I will lift you up
Песни значение: Ще ви издигне
You'll be covered by his love
Песни значение: Вие ще бъдат обхванати от неговата любов
The angels will find you
Песни значение: Ангелите ще ви намери
I'm here to remind you now
Песни значение: Аз съм тук, за да ви напомня сега

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
I'll cover, I'll cover you, I'll cover
Песни значение: Аз ще покрие, аз ще обхваща ви, ще обхваща

Beyond our understanding
Песни значение: Отвъд нашето разбиране
His hand is moving and we stand amazed
Песни значение: Ръката му се движи и ние сме изумени
I pray His love will guide you
Песни значение: Молете се неговата любов ще ви води
I know He's there beside you always
Песни значение: Знам, че той е там до теб винаги

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
Promise My Prayers-2 (Обещават ми молитви-2) Текстове на песни Promise My Prayers-2 (Обещават ми молитви-2) Текстове на песни-2 Promise My Prayers-2 (Обещават ми молитви-2) Текстове на песни-3 Promise My Prayers-2 (Обещават ми молитви-2) Текстове на песни-4

Повече албуми от Точка на Грейс