A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (На Божията зелена земя) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: How You Live (Как живеете)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Песни значение: На Божията зелена земя океан плува в брилянтен блус
The yellow sun warms me and you
Песни значение: Жълт Слънцето затопля мен и теб
'Til it's chased by an iridescent moon
Песни значение: По-рано той е преследван от преливащи Луната
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Песни значение: На Божията зелена земя планините се изкачи с лилаво мараня
Against a sky of stormy grays
Песни значение: Срещу небе бурен сиви
There are ebony nights and silver days
Песни значение: Има абанос нощи и дни, сребро
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

We live, we laugh and love and dance
Песни значение: Ние живеем, ние се смеят и любов и танци
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Песни значение: Защото Бог прави всичко красиво и съвършено в ръцете си
We rise from the ashes of our past
Песни значение: Ние възкръсне от пепелта на нашето минало
'Cause we've learned the truth at last
Песни значение: Защото сме научили истината най-после
Love is not blind
Песни значение: Любовта не е сляпа
Every color shines
Песни значение: Всеки цвят блести
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

On God's green earth...if eery color was the same
Песни значение: На Божията зелена земя... Ако тайнствен цвят е същото
And every child had just one name
Песни значение: И всяко дете имаше само едно име
There'd be no beauty for each of us to claim
Песни значение: Няма да има не красота за всеки от нас да претендира

On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя
We see the scars of yesterday
Песни значение: Виждаме белезите от вчера
Of wars that we cannot erase
Песни значение: От войни, които ние не може да заличи
But we can walk hand in hand in healing grace
Песни значение: Но можем да ходят ръка ръка в лечебни Грейс
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

We live, we laugh and love and dance
Песни значение: Ние живеем, ние се смеят и любов и танци
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Песни значение: Защото Бог прави всичко красиво и съвършено в ръцете си
We rise from the ashes of our past
Песни значение: Ние възкръсне от пепелта на нашето минало
'Cause we've learned the truth at last
Песни значение: Защото сме научили истината най-после
Love is not blind
Песни значение: Любовта не е сляпа
Every color shines
Песни значение: Всеки цвят блести
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

(bridge)
Песни значение: (мост)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Песни значение: Ами ако само реки бушува и омраза стопиха всички?
We can live in peace today!
Песни значение: Можем да живеем в мир и днес!
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

We live, we laugh and love and dance
Песни значение: Ние живеем, ние се смеят и любов и танци
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Песни значение: Защото Бог прави всичко красиво и съвършено в ръцете си
We live, we laugh and love and dance
Песни значение: Ние живеем, ние се смеят и любов и танци
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Песни значение: Защото Бог прави всичко красиво и съвършено в ръцете си
We rise from the ashes of our past
Песни значение: Ние възкръсне от пепелта на нашето минало
'Cause we've learned the truth at last
Песни значение: Защото сме научили истината най-после
Love is not blind
Песни значение: Любовта не е сляпа
Every color shines
Песни значение: Всеки цвят блести
On God's green earth
Песни значение: На Божията зелена земя

On God's Green Earth (На Божията зелена земя) Текстове на песни On God's Green Earth (На Божията зелена земя) Текстове на песни-2

Повече албуми от Точка на Грейс