A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Повече от всичко друго-2) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Rarities & Remixes (Антиквариат & ремикси)

[Chorus:]
Песни значение: [Припев:]
God loves people more than anything
Песни значение: Бог обича хората повече от всичко
God loves people more than anything
Песни значение: Бог обича хората повече от всичко
More than anything he wants
Песни значение: Повече от всичко той иска
Them to know
Песни значение: Да знам
He'd rather die than let them go
Песни значение: Той скоро ще умра, отколкото да ги go
'Cause god love people more
Песни значение: Защото Бог обича хората по-
Than anything
Песни значение: От всичко

God loves the weary
Песни значение: Бог обича уморения
When they're too weak to try
Песни значение: Когато те са твърде слаби, за да опитате
He feels their pain, he knows their shame
Песни значение: Той чувства болката си, той знае техния срам
He cries with those who cry
Песни значение: Той вика с тези, които плачат
He won't give up or walk away
Песни значение: Той няма да откаже или да си тръгне
When other people do
Песни значение: Когато други хора правят
'Cause god loves people more
Песни значение: Защото Бог обича хората повече
Than anything
Песни значение: От всичко

[Chorus:]
Песни значение: [Припев:]
More than anything he wants us to go
Песни значение: Повече от всичко той иска от нас да отиде
And show the world so they will know
Песни значение: Покажи на света, така че те ще знаят
That god loves people more
Песни значение: Че Бог обича хората повече
Than anything
Песни значение: От всичко
More Than Anything-2 (Повече от всичко друго-2) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс