A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Живеещи на наследството-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Point of Grace-3 (Точка на грация-3)

My father knew it
Песни значение: Баща ми знаеше, че
And his before him
Песни значение: И му пред него
And it goes way back down the line
Песни значение: И той отива път назад надолу линия
They had a vision
Песни значение: Те имали визия
A prayer for the future
Песни значение: Молитва за бъдещето
For what I would believe in time
Песни значение: За това, което вярвам във времето
Now I'm not perfect
Песни значение: Сега аз не съм перфектен
Life's not easy
Песни значение: Животът не е толкова лесно
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Песни значение: Но аз няма да взема на света за това, което ми даде

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
I'm living the legacy
Песни значение: Аз съм, живеещи наследството
Walking the path that the faithful have laid down
Песни значение: Ходене на пътя, че вярващите са установени
I'm living the legacy
Песни значение: Аз съм, живеещи наследството
Finding the hope that my fathers found
Песни значение: Намиране на надеждата, че бащите ми намерени
I am standing tall when I'm on my knees
Песни значение: Аз съм стои висок, когато съм на колене
I'm living the legacy
Песни значение: Аз съм, живеещи наследството

Something in common
Песни значение: Нещо в обща
Deep inside me
Песни значение: Дълбоко в мен
With those before me who are gone
Песни значение: С тези преди мен, които са отминали
Gives me the vision
Песни значение: Ми дава визия
Fills me with a passion
Песни значение: Ме изпълва със страст
To make the message carry on
Песни значение: За да носят на съобщението
Now I'm not perfect
Песни значение: Сега аз не съм перфектен
Life's not easy
Песни значение: Животът не е толкова лесно
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Песни значение: Но заради бъдещето ще направим най-доброто, което може

[Chorus (3X)]
Песни значение: [Припев (3 X)]
Living the Legacy-1 (Живеещи на наследството-1) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс