A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Little Town-5 (Малък град-5) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Tennessee Christmas: A Holiday Collection (Тенеси Коледа: Почивка колекция)

Oh, little town of Bethlehem
Песни значение: О малък град Витлеем
How still we see thee lie
Песни значение: Как все още виждаме тебе лъжа
Above thy deep and dreamless sleep
Песни значение: Над твоята дълбок и дълбок сън
The silent stars go by
Песни значение: Безшумен звездите минават

Yet in thy dark streets shineth
Песни значение: Още в твоите тъмни улици сияе
The everlasting light
Песни значение: Вечната светлина
The hopes and fears of all the years
Песни значение: Надеждите и страховете от всички години
Are met in thee tonight
Песни значение: Са изпълнени в тебе тази вечер

For Christ is born of Mary
Песни значение: За Христос се роди от Мария
And gathered all above
Песни значение: И събра всички по-горе
While mortals sleep the angels keep
Песни значение: Докато простосмъртните спят ангелите пазят
Their watch of wond'ring love
Песни значение: Им гледат на wond'ring любов

Oh, morning stars together
Песни значение: О сутрин звезди заедно
Proclaim the holy birth
Песни значение: Прогласяват свято раждане
And praises sing to God, the King
Песни значение: И пеят за хвалене на Бога, царя
And peace to men on earth
Песни значение: И мир за мъже на земята


Little Town-5 (Малък град-5) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс