A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Светлината на света-9) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: A Christmas Story-1 (Коледна история-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Песни значение: Светлината на света, греят надолу върху Витлеем
God in His glory has sent us a Son
Песни значение: Бог в своята слава ни изпрати един син
Shout from on high, out in the street
Песни значение: ВиК от висините, някъде на улицата
Jesus, our Savior is born
Песни значение: Исус, нашия Спасител се роди

Bright shining star, shine down on everyone
Песни значение: Ярка светеща звезда, обувки надолу върху всеки
God in His mercy has sent us a Son
Песни значение: Бог в неговата милост ни изпрати един син
The shepherds will cry, praise to the Lord
Песни значение: Овчарите ще плаче, слава на Господа
Jesus, our Savior is born
Песни значение: Исус, нашия Спасител се роди

Alleluia, baby Jesus
Песни значение: Алилуя бебето Исус
Alleluia, baby Jesus
Песни значение: Алилуя бебето Исус
Jesus, our Savior is born
Песни значение: Исус, нашия Спасител се роди
Sing Alleluia
Песни значение: Пея Alleluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Песни значение: Светлината на света, греят надолу върху Витлеем
God in His glory has sent us a Son
Песни значение: Бог в своята слава ни изпрати един син
Shout from on high and out in the street
Песни значение: Викат от висините и някъде на улицата
Jesus, our Savior
Песни значение: Исус, нашия Спасител

No, don't you know He's born
Песни значение: Не, не знаеш ли е роден
Don't you know
Песни значение: Не знаеш ли

Alleluia, baby Jesus
Песни значение: Алилуя бебето Исус
Alleluia, baby Jesus
Песни значение: Алилуя бебето Исус
Jesus, our Savior is born
Песни значение: Исус, нашия Спасител се роди
Sing Alleluia
Песни значение: Пея Alleluia

Alleluia, baby Jesus
Песни значение: Алилуя бебето Исус
Alleluia, baby Jesus
Песни значение: Алилуя бебето Исус
Jesus, our Savior is born
Песни значение: Исус, нашия Спасител се роди
Sing Alleluia
Песни значение: Пея Alleluia

Joy to the world
Песни значение: Радост на света

Light of the World-9 (Светлината на света-9) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс