A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Justified-7 (Оправдано-7) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Point of Grace Gift Tin-2 (Точка на Грейс подарък калай-2)

I've tried everything I know
Песни значение: Опитах всичко, което знам
Just to earn a piece of mercy for my soul
Песни значение: Само за да печелят парче от милост за душата ми
Despite my strain
Песни значение: Въпреки моите щам
Guilty I remained
Песни значение: Виновен останах
Then I found forgiveness
Песни значение: След това намерих прошка
I found grace
Песни значение: Открих Грейс
All condemnation You've erased
Песни значение: Всички осъждане, вие сте изтриват
Taking my death and giving me life
Песни значение: Като смъртта ми и ми даваш живот
I have been justified
Песни значение: Са били оправдани
You gave hope a place to stand
Песни значение: Ти даде надежда място за щанд
Paying all the cost Your holiness demands
Песни значение: Плащат всички разходи Ваше Светейшество изисква
Free from all
Песни значение: Свободен от всички
All that I deserve
Песни значение: Всичко, което заслужават
I found forgiveness
Песни значение: Намерих прошка
I found grace
Песни значение: Открих Грейс
All condemnation You've erased
Песни значение: Всички осъждане, вие сте изтриват
Taking my death and giving me life
Песни значение: Като смъртта ми и ми даваш живот
I have been justified
Песни значение: Са били оправдани
Freedom from my darkest hours
Песни значение: Свобода от моите най-тъмните часове
Freedom to be in the light
Песни значение: Свободата да бъде в светлината на
Freedom I am blameless in Your sight
Песни значение: Свобода аз съм невинен поглед
I found forgiveness
Песни значение: Намерих прошка
I found grace
Песни значение: Открих Грейс
All condemnation You've erased
Песни значение: Всички осъждане, вие сте изтриват
Taking my death and giving me life
Песни значение: Като смъртта ми и ми даваш живот
I have been justified
Песни значение: Са били оправдани
Justified-7 (Оправдано-7) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс