A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt-1 (Имам не съмнение-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: 24 [2003]-1 (24 [2003] -1)

Sometimes I don't know where I'm going
Песни значение: Понякога не знам къде ще съм
Where the road is leading me
Песни значение: Където пътя ме е водеща
Life can be full of so many changes
Песни значение: Животът може да е пълна с толкова много промени
So Many uncertainties
Песни значение: Толкова много неясноти

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Песни значение: Но има едно нещо, което е постоянно в сърцето на мина
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Песни значение: Това е, знаейки, че си ще да ме обичаш, дъжд или слънце

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
I have no doubt
Песни значение: Нямам никакво съмнение
That You will never leave me
Песни значение: Че никога не ще ме напусне
That You'll be there to keep me safe and warm
Песни значение: Че ще бъде там да ме каса и топло
I have no doubt
Песни значение: Нямам никакво съмнение
No matter where You take me
Песни значение: Без значение къде си Заведи ме
That nothing can separate me from You, Lord
Песни значение: Че нищо не може да ме отлъчи от теб, Господи

I don't know what You've planned for tomorrow
Песни значение: Аз не знам какво сте планирани за утре
Or what lies up ahead for me
Песни значение: Или това, което предстои за мен
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Песни значение: Удоволствие, болка, тревога или тъга
Today is as far as I can see
Песни значение: Днес е, доколкото мога да видя
You may see fit to take me through the valey, Lord
Песни значение: Вие може да видите годни да ме вземат чрез valey Лорд
Or on the mountain.
Песни значение: Или на планината.
It makes no difference where I go
Песни значение: Той не прави разлика къде да отида

[Chorus]
Песни значение: [Хор]

I want to run away
Песни значение: Искам да бягам
From the voice that I hear calling
Песни значение: От глас, който чувам повикване
But I'll be quick to answer and obey
Песни значение: Но аз ще се бързо да отговори и се подчиняват на

[Chorus]
Песни значение: [Хор]

Nothing could ever separate me
Песни значение: Нищо не може някога да ме отлъчи
Nothing could ever separate me
Песни значение: Нищо не може някога да ме отлъчи
I Have No Doubt-1 (Имам не съмнение-1) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс